books

ทัศนคติที่ดีจะทำให้ปัญหาในการทำงานกลายเป็นเรื่องท้าทายที่สามารถจัดการได้ ฉบับนี้เราขอแนะนำหนังสือดี ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดในการทำงานที่จะช่วยให้ผู้อ่าน ได้มุมมองใหม่ ๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์ 

book1

HOW TO LEAD
คิดและทำ นำคนให้แตกต่าง

 

โดย Jo Owen

 

หนังสือวิเคราะห์เจาะลึกการเป็นผู้นำใน ทุกมิติที่ควรรู้ โดยโค้ชและวิทยากรด้านความ เป็นผู้นำและการจัดการ ที่มีประสบการณ์ทำงาน ร่วมกับองค์กรชั้นนำกว่า 100 องค์กร ภายใน หนังสือถ่ายทอดเนื้อหาตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน อย่างความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้นำ ไปจนถึงเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ โดดเด่น แตกต่าง และสามารถพาทีมงานและ องค์กรไปถึงจุดหมายที่วางไว้ โดยให้ความสำคัญ กับ 3 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ การจัดการความคิดเพื่อกำหนดทิศทาง การบริหารคนเพื่อให้ เดินตามแผน และการลงมือทำให้เป้าหมายเป็นจริง พร้อมแนะนำทักษะแห่งความสำเร็จของ ผู้นำในศตวรรษที่ 21 เสมือนมีโค้ชส่วนตัวในการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน

book2

นำและบริหารยามวิกฤต :

บทเรียนจากโควิด-19

 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

 

   คู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภาวะวิกฤตสำหรับ นักบริหาร ที่ถอดบทเรียนจากการรับมือกับการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ใน หลายประเทศ ทั้งประเทศที่จับสัญญาณวิกฤต ได้ล่วงหน้าและเร่งรีบป้องกันจนกลายเป็นผู้รอด วิกฤต ประเทศที่เผชิญกับวิกฤตแล้วเร่งรีบแก้ไข จนชนะวิกฤตได้โดยที่ความเสียหายยังไม่มาก รวมถึงประเทศที่พ่ายแพ้ให้กับวิกฤตคุมการ ระบาดไม่ได้ ทำให้เกิดความเสียหายหนัก จนได้บทสรุปใหญ่เป็นหลัก 3ก “กัน แก้ กู้” คือ หลักและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการบริหารทั้งช่วงก่อน ภายใน และหลังภาวะวิกฤต

book3

FUTURE MINDSET

เมื่อวิธีคิดที่คุณมี

ใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้

 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ 

 

    “วิธีคิดก็มีวันหมดอายุ อย่ารอให้ถึง วันนั้น ลงมือเปลี่ยนเองเสียตั้งแต่วันนี้” อีกหนึ่งผลงานจากนักเขียน best seller ที่ชวนทบทวนวิธีคิดในโลกแห่งการ ทำงานที่อาจถึงเวลาอัปเกรด mindset เพื่อก้าวให้ทันอนาคต ผ่าน 35 บทความ ที่ท้าทายชุดความคิดเดิม กระตุ้นให้ มองเรื่องต่าง ๆ ในมุมใหม่อย่างน่าสนใจ ตั้งแต่เรื่องการพัฒนาตัวเอง การบริหาร เวลา การบริหารโอกาส และเรื่องสำคัญ อีกมากมายที่คนทำงานควรรู้ อาทิ อย่าทำในสิ่งที่ตัวเองรัก, 7 วิธีทำงาน ที่ตัวเองไม่ชอบ, วิธี say no ให้อีกฝ่าย say yes, และคำถามที่ต้องตอบก่อน ออกจาก comfort zone ที่สามารถ นำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน