"คลองผดุงกรุงเกษม" เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รักษ์โลกด้วยเรือพลังงานไฟฟ้า 100%

 

 

 

"คลองผดุงกรุงเกษม" เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รักษ์โลกด้วยเรือพลังงานไฟฟ้า 100%

 

การใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ส่งเสริมแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจะช่วยดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น แต่นอกจากการรณรงค์ให้ผู้คนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแล้ว เทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) ที่จะมาแทนที่ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันก็มีบทบาทมากขึ้น ปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศมีนโยบายรณรงค์ให้หันมาใช้รถไฟฟ้าเป็นรถพลังงานหลักแบบ 100% สำหรับประเทศไทยก็มีนโยบายเรื่องนี้เริ่มเด่นชัดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นกัน

 

กรุงเทพมหานครได้อนุมัติโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม โดยจัดหาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบโซลาร์เซลล์จำนวน 8 ลำเพื่อให้บริการประชาชน เป็นการเริ่มใช้เรือพลังงานไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะสายแรกและเป็นที่แรกของอาเซียน

 

เส้นทางรักษ์โลก ณ คลองผดุงกรุงเกษม


 

จากการรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมที่ทำให้เมืองน่าอยู่ทั่วโลกของนิตยสาร Monocle ฉบับเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 2563 กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเมืองที่ถูกกล่าวถึงผ่านโครงการเรือโดยสาร "รักษ์โลก" คลอง ผดุงกรุงเกษม เส้นทางสัญจรทางน้ำกลางเมืองที่เปิดให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะหลัก เช่น รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า และเรือด่วนเจ้าพระยา ซึ่งเป็น เมืองแรกในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยบริการเรือขนส่งสาธารณะให้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยระยะทาง 5 กิโลเมตรในคลองผดุงกรุงเกษม มีเส้นทางเดินเรือตั้งแต่ใจกลางพระนครผ่านแหล่งท่องเที่ยวและ สถานที่สำคัญออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพงถึงท่าเรือตลาดเทวราช ผ่านสถานที่ราชการสำคัญย่านพาณิชยกรรมและตลาด เช่น ตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดมหานาค และตลาดเทเวศร์ ใช้เวลาเดินทางตลอดสายไม่เกิน 30 นาที จึงมีประโยชน์กับผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่มทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และนักท่องเที่ยว

 

บริการเส้นทางสีเขียว 11 ท่าเรือ 4 จุดเชื่อมต่อ

 

ประสิทธิภาพเรือพลังงานไฟฟ้า


 

จุดเด่นของเส้นทางเดินเรือสายนี้ คือการนำเรือพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดมาให้บริการแทนเรือเครื่องยนต์ดีเซล นอกจากปลอดฝุ่นควันและไม่สร้างมลพิษขณะเดินเรือแล้ว ยังไม่ก่อมลภาวะทางเสียงเพราะ เครื่องยนต์มีเสียงเบา เรือใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน 100% ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพียง 1 ใน 4 ของต้นทุนการเดินเรือด้วยน้ำมันดีเซล หากชาร์จแบตเต็ม 1 ครั้ง จะให้บริการได้นาน 4 ชั่วโมง แม้ว่าเรือพลังงานไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายสูงในช่วงเริ่มต้นเนื่องจากค่าแบตเตอรี่เรือมีราคาสูง แต่แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่งจะส่งผลให้ค่าแบตเตอรี่ในระยะยาวมีราคาถูกลง

          

เรือพลังงานไฟฟ้านี้ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ที่นั่งต่อลำและผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นหรือวีลแชร์ได้ 1 คัน ออกแบบที่นั่งและทางเดินในเรือให้สะดวกสบาย ขนาดลำเรือถูกปรับให้เหมาะสมกับการเดินทางในคลองผดุงกรุงเกษมที่มีสะพานหลายจุด และตัวสะพานค่อนข้างต่ำสามารถกลับลำได้ 360 องศา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการกลับลำเรือ

 

ภาพประกอบ
ภาพประกอบ

 

ทางเลือกใหม่ในการเดินทาง ด้วยพลังงานสะอาด


 

เรือของโครงการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก 2 แหล่งคือ จากการชาร์จไฟที่สถานีชาร์จเพื่อขับเคลื่อนเรือและใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไว้บนหลังคาเรือสำหรับเป็นพลังงานสำรองและระบบไฟส่องสว่างในเรือ ถือเป็นเส้นทางขนส่งมวลชนสีเขียวที่ใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ในอนาคตมีแผนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาท่าเรือให้เป็น "ท่าเรืออัจฉริยะ" เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ท่าเรือมีแสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ การให้ข้อมูลการเดินทางที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นสถานีชาร์จไฟสำหรับจักรยานไฟฟ้าในอนาคต

 

ภาพประกอบ

 

พื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลวิถีชีวิต


 

นอกจากการใช้ประโยชน์จากการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมแล้ว การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สองฝั่งตลอดเส้นทางโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่นเป็นระยะ ๆ ทำให้มองไปนอกเรือได้อย่างสบายตา รวมถึงการดูแล จัดการน้ำในคลองให้สะอาด ปราศจากขยะ และสิ่งปฏิกูลสะสม สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้กลมกลืนกับบริบทธรรมชาติที่จะช่วยฟื้นฟูทั้งสิ่งแวดล้อมและเกื้อกูลวิถีชีวิตของคนเมืองให้ดำรงอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพได้ในอนาคต ด้วยการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม พร้อมภูมิทัศน์สองฝั่งคลองสะอาดตา เชื่อว่าจะทำให้คุณหลงรักทางเลือกใหม่ในการเดินทางด้วยเรือพลังงานไฟฟ้า ณ คลองผดุงกรุงเกษมนี้อย่างแน่นอน