รัฐควรทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุก้าวทันเทคโนโลยี

 

 

 

รัฐควรทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุก้าวทันเทคโนโลยี

 

ผู้สูงอายุไทยยังใช้อินเทอร์เน็ตน้อย


 

แม้พ่อ แม่ และญาติผู้ใหญ่ของพวกเราสามารถเล่นไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว แต่จากการสำรวจสัดส่วนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชากรที่มีอายุมากกว่า 75 ปีของประเทศไทย1 กลับมีสัดส่วนเพียง 3% ซึ่งค่อนข้างต่ำมาก ขณะที่มาเก๊ามีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกอยู่ที่ 44% โดยสาเหตุที่ผู้สูงอายุในประเทศไทยยังใช้อินเทอร์เน็ตกันน้อยมากเนื่องจาก (1) ขาดความรู้ในการใช้งาน (2) ค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูง ทั้งราคาสมาร์ทโฟนและค่าบริการอินเทอร์เน็ตและ (3) กังวลเรื่องความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจว่า 5 อันดับแอปพลิเคชันที่ผู้สูงอายุใช้บริการเป็นประจำคือ แอปพลิเคชันของธนาคารสำหรับร้านค้า กระเป๋าเงินของรัฐบาลอย่างเป๋าตังและถุงเงิน Sharing Economy ชอปปิงออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย

 

รัฐควรทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุก้าวทันเทคโนโลยี

ที่มา : สัดส่วนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชากรที่มีอายุมากกว่า 75 ปี ในกลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 8% จาก International Telecommunication Union, World Telecommunication / ICT IndicatorsDatabase

 

สร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงวัยเข้าถึงเทคโนโลยี


 

สร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงวัยเข้าถึงเทคโนโลยี

 

สาเหตุที่ผู้สูงอายุไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนับเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วน สำหรับภาครัฐควรเริ่มจากการสร้างความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยและส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานสำหรับเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านช่องทางดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างแรงจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพและระบบเงินบำนาญ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องผลักดันแพลตฟอร์มกลางและระบบ Digital Identity เพื่อเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานที่ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบบริการและสิทธิประโยชน์ของภาครัฐได้อย่างปลอดภัยและสะดวกขึ้น

 

ประโยชน์ของเทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ