ปรับตัวด้วยปัญญาฝ่าวิกฤตไวรัส

books

โควิด 19 ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว แต่จะทำอย่างไรให้การปรับตัวนั้นได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา Library  & Archives ฉบับนี้จึงขอแนะนำหนังสือ 3 เล่มที่จะพาคุณไปรู้จักกับไวรัส ชวนกันก้าวข้ามวิกฤตที่เกิดขึ้นด้วยปัญญา และรับมือกับสิ่งที่ต้องพบเจอในอนาคต

book1

ไวรัสอาวุธลับจักรวาล  

 

โดย ทันตแพทย์สม สุจีรา 

 

ในวันที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับโรคระบาดที่รุนแรงที่สุดในรอบศตวรรษ จนนำมาสู่วิกฤตด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม หนังสือเล่มนี้จะพาไปทำความรู้จักกับธรรมชาติของไวรัสที่หลับไหลซ่อนตัวอยู่ในหลากหลายสภาวะเพื่อรอวันออกมาแสดงอิทธิฤทธิ์ โดยกิจกรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ล้วนแต่เป็นชนวนที่ปลุกให้ไวรัสตื่นจากภาวะจำศีล นอกจากมิติเชิงวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนยังชวนมองถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส โดยเฉพาะไวรัสโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างมหาศาล

book2

ปัญญาฝ่าวิกฤติ

 

โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา 

 

หนึ่งในหนังสือซีรีย์ "ปัญญา" ที่ชวนผู้อ่านมองย้อนอดีตจากสายตาปัจจุบัน ผ่านเส้นทางประะวัติศาสตร์ไทยสลับกับเหตุการณ์สำคัญของโลก เพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของ "วิกฤต" และ "มหาวิกฤต" ที่เคยเกิดขึ้น ชวนคิด ชวนมองเหตุปัจจัย เงื่อนไข ข้อจำกัด ที่ล้วนเป็นองค์ประกอบให้บุคคลสำคัญในแต่ละเหตุการณ์ คิดและตัดสินใจเลือกวิธีรับมือกับวิกฤตที่เผชิญอยู่ จนนำมาสู่ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองและผู้คนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยกระตุ้นเตือนให้เห็นปัญญาสำคัญที่ผู้คนต้องการในยามวิกฤตที่มีทั้งโอกาส อันตราย และความท้าทายอยู่ เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิด 19

 

book3

กระชากเปลี่ยนอนาคต:

วิเคราะห์ปฎิวัติโควิด

 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

 

  เมื่อโควิด 19 เข้ามาปฏิวัติโลกให้เข้าสู่ความปกติใหม่ในแทบทุกด้าน การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตภายใต้บริบทใหม่ได้อย่างราบรื่น โดยความปกติใหม่นี้ไม่ใช่เพียงรูปแบบการใช้ชีวิตที่พลิกโฉมไป แต่ยังหมายถึงโอกาสที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญกับโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวโน้มความปกติใหม่หลังยุคโควิด 19 ที่จะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ถึง 13 ด้าน รวบรวมข้อเสนอแนะในการรับมือกับการแพร่ระบาด รวมทั้งชี้ให้เห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤต เพื่อเป็นแนวทางรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต