การสื่อสารในวันที่โลกไร้พรมแดน

books

 

          การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา ทักษะการสื่อสารที่ดีจึงมีความจำเป็นอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน เราจึงขอแนะนำหนังสือ 3 เล่มที่จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

 

 

TED TALKS โดย คริส แอนเดอร์สัน


 

  

หนังสือ

 

          คู่มือการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21 แบบเจาะลึกโดยผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ TED เวทีสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่สร้างปรากฏการณ์สำคัญให้กับการพูดในที่สาธารณะ ผู้เขียนลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เริ่มจากการก่อร่างความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการสื่อสาร เทคนิควิธีการพูดเพื่อไปสู่เป้าหมายที่หลากหลาย การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีและข้อควรรู้เมื่ออยู่บนเวทีแล้ว พร้อมเคล็ดลับที่ช่วยให้การพูดสื่อสารจับใจผู้ฟัง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดความคิดและสร้างแรงบันดาลใจที่ทรงพลังได้ในแบบฉบับของแต่ละคน

 

พลังภายในคำพูด โดย ชินโดฮยอน และยุนนารู


  

  

หนังสือ

 

          เมื่อคำพูดคือกระจกสะท้อนตัวตนของผู้สื่อสาร การขัดเกลาตัวตนภายในและถ้อยคำจึงเป็นสิ่งที่พึงทำอย่างสม่ำเสมอ หนังสือเล่มนี้เล่าถึงศาสตร์และศิลป์ของการใช้ถ้อยคำที่ช่วยให้คำพูดมีอิทธิพลและตราตรึงใจผู้คน ด้วยเทคนิค 8 ขั้นตอน พร้อมตัวอย่างเรื่องราวของเหล่านักปราชญ์ที่สะท้อนถึงพลังภายในคำพูด ช่วยเปลี่ยนมุมมองความคิดที่มีผลต่อการเลือกใช้คำอย่างมีศิลปะ จุดประกายให้คิด พูด และทำจากใจ แล้วส่งต่อเรื่องราวเหล่านั้นผ่านถ้อยคำที่เหมาะสม เพื่อให้คำพูดเหล่านั้นช่วยพาไปสู่ความสำเร็จทั้งในการแก้ไขปัญหา การสานความสัมพันธ์ และการเยียวยาหัวใจ

 

สื่อสารการตลาด แบบไร้รอยต่อ โดย สโรจ เลาหศิริ


 

หนังสือ

          ในโลกใหม่ของการตลาดที่เผชิญกับความท้าทายรอบทิศ ทำอย่างไรเมื่อการสื่อสารแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ปัจจุบัน ขณะที่สื่อใหม่ก็ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว พบทางลัดสู่การสื่อสารเพื่อเข้าไปอยู่ในใจผู้รับสารแบบไร้รอยต่อ กับแนวทางการสื่อสารการตลาดแบบครบทุกมิติจากประสบการณ์การทำงานของนักการตลาดมือฉมังที่ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยเรียบเรียงเนื้อหามาบอกเล่าแบบย่อยง่าย ชวนคิดชวนมอง “การตลาดแห่งอนาคต” ด้วยแนวคิดที่เริ่มจากการเข้าใจผู้บริโภคและเข้าใจตัวเอง จนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ