Recovery measures : Behind the scene เจาะลึกเบื้องหลังมาตรการ ฟื้นฟูเพื่อธุรกิจไทย

Highlight

บริหารความคาดหวังด้วยการสื่อสาร ภารกิจใหม่ของธนาคารกลางทั่วโลก

การสื่อสารของธนาคารกลางทั่วโลกมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น จากเดิมมักไม่ค่อยสื่อสาร การทำนโยบายเน้นความลับ สร้างความขลัง การสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่และงานของธนาคารกลางดูจะเป็นเรื่องต้องห้าม มีเพียงการสื่อสารกับภาคการเงินและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ภาษาที่ใช้ก็ยากเหมือนต้องการสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในแวดวงเท่านั้น

อ่านต่อ
img

img

Executive's Talk

title-iconExecutive's Talk

จับควันเพื่อดับไฟ แก่นสำคัญจากใจทีมสื่อสาร เพื่อทุกคนในระบบเศรษฐกิจ

พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีบทบาทอย่างมากในการหมุนโลกใบนี้ไปข้างหน้าในอัตราเร่งที่เร็วขึ้น ทำให้เกิดคำว่า "สื่อเก่า" และ "สื่อใหม่" ขึ้นมา สวนทางกับวิถีการใช้ชีวิตที่แยกโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์จากกันได้ยากขึ้นทุกที

คุณจันทวรรณ สุจริตกุล

คุณจันทวรรณ สุจริตกุล

Executive's Talk

 

ธปท. มุ่งสนับสนุนให้เกิดบริการทางการเงิน ที่เป็นธรรม ผลักดันเป้าหมายแก้หนี้

หนึ่งในภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คือการส่งเสริมการให้บริการทางการเงินที่เป็นธรรม (market conduct)

คุณธัญญนิตย์ นิยมการ

Knowledge Corner

img

The Knowledge

การสื่อสารยุคใหม่ของ ธปท. รับฟัง เข้าใจ สื่อสารง่าย ตรงจุด

การสื่อสารที่ดีไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ยิ่งในบริบทของโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดน ผู้รับสารสามารถเลือกเสพคอนเทนต์ได้เองตามความสนใจจากช่องทางที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของแต่ละคน

อ่านต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

The Knowledge

เปิดประตูบ้านแบงก์ชาติ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือชื่อที่ถูกเรียกขานจากวันแรกถึงวันนี้ว่า ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ เปิดบริการก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเป็น "แขน" เพื่อ "ยื่นมือ" สู่ประชาชน 

อ่านต่อ

Talk with Our Guest

img

Thought Leader

รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล THAI PBS สื่อสารอย่างสร้างสรรค์บนจริยธรรมและการมีส่วนร่วม

ท่ามกลางกระแสธารข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้น และการนำเสนอเนื้อหาที่ล่อแหลมต่อการเกิดความขัดแย้ง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสคือหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรง จนเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่มีคุณภาพ

อ่านต่อ
img

Inspiration

ธนชาติ ศิริภัทราชัย ส่งอารมณ์ขันร้าย ๆ บุกใจผู้คน ด้วยพลังโฆษณา

แซมอนเป็นปลาจอมขยันสุดแกร่ง ว่ายทวนกระแสน้ำเชี่ยวจากมหาสมุทรกว้างใหญ่เพื่อกลับไปวางไข่ ณ ถิ่นกำเนิดในแหล่งน้ำจืดด้วยระยะทางกว่าพันกิโลเมตร และยังอุดมด้วยสารอาหาร มีรสชาติเอร็ดอร่อย คุณค่าชีวิตแสนมหัศจรรย์นี้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อสำนักพิมพ์ในเครือบันลือกรุ๊ป

อ่านต่อ

Inspiration

 

  เพลงรบ ฐิติกุลดิลก ส่งเสียงด้วยภาษามือ เติมเต็มอรรถรสให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ภาพบุคคลที่ใช้ภาษามือเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมุมล่างบนหน้าจอโทรทัศน์ แม้จะเป็นเพียงพื้นที่เล็ก ๆ แต่ก็มีความหมายยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้คนหูหนวกเข้าถึงความเป็นไปของโลกได้อย่างเท่าเทียม

คุณเพลงรบ ฐิติกุลดิลก

Local vs Global

img

เศรษฐกิจติดดิน

แบงก์ชาติกับการสื่อสารแบบ "เข้าถึง เข้าใจ ใกล้ชิดท้องถิ่น"

เพื่อความกินดีอยู่ดีของคนไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงมุ่งดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินเพื่อคนไทยทั่วประเทศ และเพื่อเข้าถึงประชาชนในทุกภูมิภาคจึงมีการจัดตั้งสำนักงานภาคขึ้น 3 แห่ง เพื่อประสานนโยบายและส่งผ่านไปสู่ท้องถิ่น การดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานภาคทั้งสาม ล้วนต้องผ่านเครื่องมือหลักที่เรียกว่า "การสื่อสาร" ทั้งสิ้น คอลัมน์เศรษฐกิจติดดินในครั้งนี้ จึงขอพาทุกท่านมาร่วมเจาะลึกถึงวิธีการทำงานด้านการสื่อสารของสำนักงานภาค

อ่านต่อ
img

Global Trend

ก้าวสู่ยุค AI และ MACHINE LEARNING คิด-ทำแทนคน

โลกปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ machine learning เป็นแรงผลักดันสำคัญ นอกจาก AI จะช่วยด้านพัฒนาการรักษาโรค การเงินการลงทุน และการวิเคราะห์ผู้บริโภค ฯลฯ ได้ด้วยความเร็วที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว AI ยังเปิดประตูไปสู่วิธีสื่อสารใหม่ ๆ 

อ่านต่อ

img

Library & Archives

title-iconLibrary & Archives

การสื่อสารในวันที่โลกไร้พรมแดน

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา ทักษะการสื่อสารที่ดีจึงมีความจำเป็นอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน
img