Communication 
การสื่อสารในวันที่โลกไร้พรมแดน

.

Communication Cover

Editor’s welcome

 

ไม่เพียงแค่การปรับตัวของธนาคารกลางเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั่วโลก เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น ยังคงเป็นประเด็นที่น่าติดตามและถูกรวบรวมมานำเสนอใน BOT พระสยาม MAGAZINE เล่มนี้ ทั้งการวางกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐ และเอกชน การใช้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งในรูปแบบที่เป็นคนและที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง การนำเครื่องมือที่ซับซ้อนมารับฟังเสียงผู้คนจากสังคมออนไลน์ และการป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้คนที่ไม่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

Highlight

บริหารความคาดหวังด้วยการสื่อสาร ภารกิจใหม่ของธนาคารกลางทั่วโลก

การสื่อสารของธนาคารกลางทั่วโลกมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น จากเดิมมักไม่ค่อยสื่อสาร การทำนโยบายเน้นความลับ สร้างความขลัง การสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่และงานของธนาคารกลางดูจะเป็นเรื่องต้องห้าม มีเพียงการสื่อสารกับภาคการเงินและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ภาษาที่ใช้ก็ยากเหมือนต้องการสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในแวดวงเท่านั้น

อ่านต่อ
img

img

Executive's Talk

title-iconExecutive's Talk
จับควันเพื่อดับไฟ แก่นสำคัญจากใจทีมสื่อสาร เพื่อทุกคนในระบบเศรษฐกิจ

พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีบทบาทอย่างมากในการหมุนโลกใบนี้ไปข้างหน้าในอัตราเร่งที่เร็วขึ้น ทำให้เกิดคำว่า "สื่อเก่า" และ "สื่อใหม่" ขึ้นมา สวนทางกับวิถีการใช้ชีวิตที่แยกโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์จากกันได้ยากขึ้นทุกที การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และตรงกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กร โดยเฉพาะสถาบันหลักของระบบเศรษฐกิจการเงินอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 

วารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธปท. ที่มาเล่าถึงบทบาท วิธีคิด และการทำงานของทีมสื่อสาร ธปท. ซึ่งต้องเผชิญความท้าทายทั้งจากพันธกิจของธนาคารกลางที่ทุกการดำเนินนโยบายล้วนมีผลกับประโยชน์ของคนในสังคม และจากภูมิทัศน์ของสื่อที่แตกต่างออกไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง

คุณจันทวรรณ สุจริตกุล

BOT Magazine

Executive's Talk

 

ธปท. มุ่งสนับสนุนให้เกิดบริการทางการเงินที่เป็นธรรม ผลักดันเป้าหมายแก้หนี้

หนึ่งในภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คือการส่งเสริมการให้บริการทางการเงินที่เป็นธรรม (market conduct) โดยมีสายกำกับสถาบันการเงิน 2 เดินหน้านโยบายการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยมุ่งดูแลทั้ง bank และ non-bank ให้เสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้วยกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบสม่ำเสมอ เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างยั่งยืน เสริมภารกิจลดแรงกระแทกจากปัญหาหนี้ครัวเรือนหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ด้วยการผสานความร่วมมือเจ้าหนี้ ยึดเป้าหมายหาทางออกที่ตอบโจทย์จริงควบคู่การสื่อสารกับประชาชนผ่านแพลตฟอร์มของ ธปท. จากการให้สัมภาษณ์ของ คุณธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธปท.

คุณธัญญนิตย์ นิยมการ

Knowledge Corner

img

The Knowledge

การสื่อสารยุคใหม่ของ ธปท. รับฟัง เข้าใจ สื่อสารง่าย ตรงจุด

การสื่อสารที่ดีไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ยิ่งในบริบทของโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดน ผู้รับสารสามารถเลือกเสพคอนเทนต์ได้เองตามความสนใจจากช่องทางที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของแต่ละคน

อ่านต่อ
BOTLC

The Knowledge

เปิดประตูบ้านแบงก์ชาติ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือชื่อที่ถูกเรียกขานจากวันแรกถึงวันนี้ว่า ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ เปิดบริการก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเป็น "แขน" เพื่อ "ยื่นมือ" สู่ประชาชน 

อ่านต่อ

Knowledge Corner

QE QT

VocabStory

ปล่อยน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้เศรษฐกิจด้วย QE vs สกัดเงินเฟ้อด้วย QT

โลกของเราได้เผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาหลายครั้ง หนึ่งในวิกฤตเศรษฐกิจที่ปะทุขึ้นและสร้างความเสียหายไปทั่วโลกก็คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ หรือ Subprime Crisis ในปี 2551 เวลานั้นธนาคารกลางประเทศหลักหลายแห่ง อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ และสหภาพยุโรป ดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายโดยหวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ถึงแม้ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจนเหลือ 0% ก็ไม่สามารถทำให้ประเทศหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้

อ่านต่อ
Strategy Team

Get to Know

รู้จักกลุ่มงานยุทธศาสตร์การสื่อสาร ธปท.

"กลุ่มงานยุทธศาสตร์การสื่อสาร" เป็นชื่อทีมใหม่ที่มักจะได้รับมอบหมายให้เข้าไปร่วมฟังการระดมสมองงานสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ต้องใช้การสื่อสารช่วยเพิ่มประสิทธิผลของนโยบาย บทบาทการทำงานของทีมจึงต้องมองภาพใหญ่ ทำงานประสานและเชื่อมโยงกับทีมอื่น ๆ และคิดให้รอบว่าจะสื่อสาร "อะไร" "อย่างไร" และ "เมื่อไร" กับคนแต่ละกลุ่ม ทั้งภายนอกและภายในแบงก์ชาติ เพื่อสนับสนุนให้การสื่อสารของ ธปท. สามารถเพิ่มประสิทธิผลของนโยบาย สร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่นใน ธปท. ให้ได้มากที่สุด

อ่านต่อ

Talk with Our Guest

img

Thought Leader

รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล THAI PBS สื่อสารอย่างสร้างสรรค์บนจริยธรรมและการมีส่วนร่วม

ท่ามกลางกระแสธารข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้น และการนำเสนอเนื้อหาที่ล่อแหลมต่อการเกิดความขัดแย้ง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสคือหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรง จนเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่มีคุณภาพ

อ่านต่อ
img

Inspiration

ธนชาติ ศิริภัทราชัย ส่งอารมณ์ขันร้าย ๆ บุกใจผู้คน ด้วยพลังโฆษณา

แซมอนเป็นปลาจอมขยันสุดแกร่ง ว่ายทวนกระแสน้ำเชี่ยวจากมหาสมุทรกว้างใหญ่เพื่อกลับไปวางไข่ ณ ถิ่นกำเนิดในแหล่งน้ำจืดด้วยระยะทางกว่าพันกิโลเมตร และยังอุดมด้วยสารอาหาร มีรสชาติเอร็ดอร่อย คุณค่าชีวิตแสนมหัศจรรย์นี้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อสำนักพิมพ์ในเครือบันลือกรุ๊ป

อ่านต่อ

BOT Magazine

Inspiration

 

  เพลงรบ ฐิติกุลดิลก ส่งเสียงด้วยภาษามือ เติมเต็มอรรถรสให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ภาพบุคคลที่ใช้ภาษามือเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมุมล่างบนหน้าจอโทรทัศน์ แม้จะเป็นเพียงพื้นที่เล็ก ๆ แต่ก็มีความหมายยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้คนหูหนวกเข้าถึงความเป็นไปของโลกได้อย่างเท่าเทียม

คุณเพลงรบ ฐิติกุลดิลก

Local vs Global

img

เศรษฐกิจติดดิน

แบงก์ชาติกับการสื่อสารแบบ "เข้าถึง เข้าใจ ใกล้ชิดท้องถิ่น"

เพื่อความกินดีอยู่ดีของคนไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงมุ่งดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินเพื่อคนไทยทั่วประเทศ และเพื่อเข้าถึงประชาชนในทุกภูมิภาคจึงมีการจัดตั้งสำนักงานภาคขึ้น 3 แห่ง เพื่อประสานนโยบายและส่งผ่านไปสู่ท้องถิ่น การดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานภาคทั้งสาม ล้วนต้องผ่านเครื่องมือหลักที่เรียกว่า "การสื่อสาร" ทั้งสิ้น คอลัมน์เศรษฐกิจติดดินในครั้งนี้ จึงขอพาทุกท่านมาร่วมเจาะลึกถึงวิธีการทำงานด้านการสื่อสารของสำนักงานภาค

อ่านต่อ
img

Global Trend

ก้าวสู่ยุค AI และ MACHINE LEARNING คิด-ทำแทนคน

โลกปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ machine learning เป็นแรงผลักดันสำคัญ นอกจาก AI จะช่วยด้านพัฒนาการรักษาโรค การเงินการลงทุน และการวิเคราะห์ผู้บริโภค ฯลฯ ได้ด้วยความเร็วที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว AI ยังเปิดประตูไปสู่วิธีสื่อสารใหม่ ๆ 

อ่านต่อ

img

Library & Archives

title-iconLibrary & Archives

การสื่อสารในวันที่โลกไร้พรมแดน

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา ทักษะการสื่อสารที่ดีจึงมีความจำเป็นอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน
img

Video ประจำคอลัมน์

ดูทั้งหมด

จับควันเพื่อดับไฟ แก่นสำคัญจากใจทีมสื่อสาร เพื่อทุกคนในระบบเศรษฐกิจ

17 ส.ค. 2566