books

โลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มาพร้อมกับความเสี่ยงและความท้าทายใหม่ ๆ เราจึงขอแนะนำหนังสือ 3 เล่มที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ และสร้างโอกาสจากความท้าทายในอนาคต

 

THE GREAT REMAKE สู่โลกใหม่

โดย สันติธาร เสถียรไทย

image

          ท่ามกลางสารพัดวิกฤตที่เข้ามาเป็นตัวเร่งให้การเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้คือหนึ่งในคู่มือที่จะช่วยให้ผู้คนและองค์กรต่าง ๆ สามารถวิ่งตามอนาคตได้ทัน แล้วก้าวข้ามอุปสรรคสู่โลกใหม่ได้ดังต้องการ


          "THE GREAT REMAKE" ชวนเขียนอนาคตในแบบฉบับของตัวเอง ผ่านเนื้อหา 4 ส่วนสำคัญคือ Rethink อ่านอนาคตที่เร่งเข้ามา, Recovery รับมือวิกฤตแห่งยุค, Reimagine คิดใหม่ยุทธศาสตร์อนาคต และ Remake สร้างคนเพื่ออนาคต ที่จะช่วยให้ข้ามพ้นวิกฤต พร้อมกับสร้างโอกาสใหม่ได้ในระยะยาว    

 

 

2030: อนาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิม

โดย เมาโร เอฟ กิลเยน

image

          โลกที่เรารู้จักในวันนี้จะไม่มีอยู่อีกต่อไปในปี 2573 (ค.ศ. 2030) หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของ เมาโร เอฟ. กิลเยน ศาสตราจารย์ด้านการจัดการระหว่างประเทศ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวอร์ตัน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์ตลาดโลก ที่ศึกษาแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2030 นำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาวิเคราะห์จนเกิดเป็นข้อสมมติฐาน พร้อมคำทำนายที่อ้างอิงจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ ตลอดจนชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงและทางออกที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยชะลอปัญหา


          ผู้เขียนได้รวบรวมเทรนด์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะพลิกโฉมการใช้ชีวิตของผู้คนในหลากหลายมิติ จำลองภาพอนาคตอันใกล้นี้มาไว้บนหน้ากระดาษ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจสถานการณ์ เตรียมตัวรับมือกับโอกาสและความท้าทายในอนาคต

 

 

Metaverse อนาคต โอกาส และความเสี่ยง

โดย ทักษพร พีรพัฒนโภคิน

image

          ชวนทำความรู้จักกับ Metaverse เทคโนโลยีมาแรงแห่งยุคที่บริษัท Big Tech ให้ความสนใจและทุ่มทรัพยากรในการพัฒนา ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ของวงการเทคโนโลยีอีกครั้ง หลังจากที่โลกได้รู้จักกับอินเทอร์เน็ต


          หนังสือบอกเล่าเนื้อหาหลากหลายมิติของ Metaverse จากการ Research ข้อมูลหลากหลายแหล่งเพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้พื้นฐาน พร้อมกรณีศึกษาและการนำไปใช้ ที่ช่วยต่อจิ๊กซอว์ภาพอนาคต โอกาส และความเสี่ยงของเทคโนโลยีสุดล้ำนี้ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในอนาคต