สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทย

 

้household debt

การกู้หนี้ยืมสินไม่ใช่เรื่องผิด หากนำมาใช้ในยามจำเป็นหรือเพื่อสร้างรายได้ เช่น จ่ายค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว นำไปลงทุนธุรกิจ หรือ ซื้อที่อยู่อาศัย พูดง่าย ๆ ก็คือ การก่อหนี้เป็นกลไกในระบบเศรษฐกิจที่ช่วยดึงทรัพยากรจากคนที่มีเงินเหลือ ไปให้กับคนที่ต้องการใช้เงิน นั่นเอง

 

หนี้ช่วยเสริมสภาพคล่องเพื่อสร้างโอกาสหรือทำให้ฝ่าฟันความยากลำบากไปได้ แต่ต้องกู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายไหวเท่านั้น

 

ทว่า ไทยเรามีหนี้ครัวเรือนในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง และส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่อาจไม่สร้างรายได้ ทั้งยังไปอยู่กับลูกหนี้ที่มีปัญหาด้านความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ จึงถือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงและต้องเร่งแก้ไข

 

แล้วปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทย น่าห่วงแค่ไหน? 

debt
debt
debt
debt

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) ได้ที่ ...

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

https://www.ghbank.co.th/product-detail/reverse-mortgage-loan

 

ธนาคารออมสิน

https://www.gsb.or.th/personals/reverse-mortgage/

 

NPL

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางการขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เป็นหนี้เสีย ได้ที่ ...

 

คลินิกแก้หนี้

ช่องทางช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต

https://www.debtclinicbysam.com/

debt

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางการขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้ ได้ที่ ...

 

หมอหนี้เพื่อประชาชน

ช่องทางให้คำแนะนำความรู้ และข้อมูลเรื่องการแก้ปัญหาหนี้อย่างครบวงจร

https://app.bot.or.th/doctordebt/

 

ทางด่วนแก้หนี้

ตัวกลางประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ลูกหนี้

https://app.bot.or.th/1213/DebtCase

 

เรื่อง : กองบรรณาธิการ วารสารพระสยาม

Tag ที่เกี่ยวข้อง

BOT Magazine The Knowledge แก้หนี้ยั่งยืน เศรษฐกิจไทย