มัดรวม 3 ช่องทาง ให้คำปรึกษา-แก้ปัญหาหนี้

3 channels

ถ้าเลือกได้คงไม่มีใครอยากเป็นหนี้ แต่ในบางช่วงของชีวิตเราทุกคนก็อาจมีความจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่าย ต่อสายป่านธุรกิจ หรือใช้ในกรณีฉุกเฉิน ถ้าโชคดีไม่มีเหตุมาซ้ำเติมก็คงชำระหนี้ได้จนหมด แต่ถ้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียน ปรึกษาปัญหาหนี้ และช่วยหาทางเจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้แก้ไขและพร้อมเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน

 

ทั้ง 3 ช่องทางที่ ธปท. จัดไว้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ในสถานการณ์ที่ต่างกัน ทั้งคลินิกแก้หนี้ ทางด่วนแก้หนี้ และหมอหนี้เพื่อประชาชนนั้น เหมาะกับประชาชนและธุรกิจที่มีความต้องการแตกต่างกันอย่างไร

3 channels

หนี้เสีย มาเคลียร์ที่ “คลินิกแก้หนี้”

 

“คลินิกแก้หนี้” ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ให้สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ

 

คลินิกแก้หนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากปัญหาหนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล และผู้ให้บริการ 33 แห่ง (ธนาคารพาณิชย์ 12 แห่ง non-bank 20 แห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 แห่ง) โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ที่ร่วมโครงการและลูกหนี้แบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว

 

เงื่อนไขสำคัญของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่านช่องทางคลินิกแก้หนี้ คือ ผ่อนเฉพาะเงินต้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3–5% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาผ่อน) กำหนดระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ที่สำคัญจะยกดอกเบี้ยค้างเดิมก่อนเข้าโครงการให้ หากลูกหนี้ปฏิบัติได้ตามสัญญา

 

ลูกหนี้ที่มีหนี้เสียค้างชำระมากกว่า 120 วัน ยอดหนี้คงค้างรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท สามารถสมัครเข้าคลินิกแก้หนี้ทางออนไลน์ได้ที่ www.debtclinicbysam.com

 

debt clinic

ตัวช่วยประสานงาน “ทางด่วนแก้หนี้”

 

“ทางด่วนแก้หนี้” เป็นช่องทางเสริมออนไลน์สำหรับลูกหนี้ที่ต้องการแก้ไขหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อสถาบันการเงินได้ หรือติดต่อแล้วแต่ไม่สามารถตกลงกันได้

 

ช่องทางนี้ ธปท. ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 เพื่อเป็นตัวสนับสนุนให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจากันจนได้ข้อสรุป และแนวทางช่วยเหลือ

 

สำหรับลูกหนี้ที่อยากปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านมาที่ “ทางด่วนแก้หนี้” โดย ธปท. จะรวบรวมคำขอส่งไปยังผู้ให้บริการให้ติดต่อลูกหนี้เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ก่อนที่จะแจ้งผลให้ลูกหนี้ทราบต่อไป โดยอาจเป็นไปได้หลายรูปแบบ เช่น ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ปรับค่างวดชำระเป็นแบบขั้นบันได หรือเปลี่ยนสินเชื่อหมุนเวียนเป็นแบบมีระยะเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประวัติการผ่อนชำระ รายได้ ความเดือดร้อนในปัจจุบัน และความตั้งใจในการชำระหนี้

 

ลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ธุรกิจ (ทุกประเภทสินเชื่อ และทุกสถานการณ์ชำระหนี้) สามารถยื่นคำขอและติดตามผลการพิจารณาทางออนไลน์ได้ที่ https://app.bot.or.th/1213/DebtCase

debt

เมื่อหนี้มีปัญหา ปรึกษา “หมอหนี้เพื่อประชาชน”

 

“หมอหนี้เพื่อประชาชน” เป็นบริการที่ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ต้องการคำปรึกษาเรื่องการแก้ปัญหาหนี้ โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแก้หนี้อย่างไรดี หรือต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง หรือจะเจรจากับเจ้าหนี้อย่างไรให้สำเร็จ

 

ธปท. ได้จัดทีมงานหมอหนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2564 โดยเป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายใน ธปท. และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่จะให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการแก้หนี้ ตลอดจนให้ความรู้ทางการเงิน กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยลูกหนี้สามารถเข้ามาลงทะเบียนและกรอกข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้ เพื่อให้หมอหนี้ติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อช่วยวิเคราะห์สถานะหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเจรจากับเจ้าหนี้ ตลอดจนแนะนำมาตรการของ ธปท. และสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ลูกหนี้ที่สนใจรับคำปรึกษา สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ที่ https://app.bot.or.th/doctordebt/

 

 

debt doctor

Tag ที่เกี่ยวข้อง

BOT Magazine The Knowledge แก้หนี้ยั่งยืน ทางด่วนแก้หนี้ คลินิกแก้หนี้ หมอหนี้เพื่อประชาชน จัดการหนี้