​อนาคตในมือคุณ:ความสำเร็จและการต่อยอด

ระบบการชำระเงินที่ทันสมัย 

BOX8

PromptPay

 

"คนไทยเกือบ 2 ใน 3 ลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว"

"มูลค่าเฉลี่ยต่อรายการลดลงต่อเนื่องสะท้อนการใช้พร้อมเพย์ในชีวิตประจำวัน"
 

 • ยอดลงทะเบียน 74.3 ล้านหมายเลข
 • ปริมาณธุรกรรมต่อวัน 48.1 ล้านรายการ
 • มูลค่าธุรกรรมต่อวัน 134.8 พันล้านบาท
ข้อมูลธ.ค. 64ธ.ค. 65อัตราเติบโต (%YoY)
ปริมาณธุรกรรม (ล้านรายการ) 36.2 48.1 33.2
มูลค่าธุรกรรม (พันล้านบาท)112.6 134.819.7
 • สถิติการใช้งานสูงสุดใหม่ (new high) 58.1 ล้านรายการต่อวัน เมื่อเดือนธันวาคม 2565
 • มูลค่าเฉลี่ยต่อรายการอยู่ที่ 590 บาทต่อรายการ

(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2565)

Cross-border Payment

"นอกจากสแกนจ่ายในเมืองไทยแล้ว ยังสามารถใช้จ่ายและรับเงินผ่าน QR payment ได้ในหลายประเทศ"

8-1 QR Payment Live Demonstration ที่ประเทศอินโดนีเซีย

"PromptPay-PayNow: บริการ real-time remittance คู่แรกของโลก"

บริการ real-time remittance เปิดให้บริการระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์


 
 • นับตั้งแต่เปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายน 2564 – เดือนธันวาคม 2565 มีมูลค่าโอนรวมกว่า 4,950 ล้านบาท โดยปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นของการให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ 14,000 รายการ เป็นกว่า 55,000 รายการในเดือนธันวาคม 2565
 • PromptPay-PayNow ได้รางวัล Initiative of the Year จาก Central Banking Awards 2022
3-4

Next step:

 • QR payment: ฮ่องกงและอินเดีย
 • Real-time remittance: มาเลเซีย (PromptPay-DuitNow)

PromptBiz

"PromptBiz: game changer สำหรับภาคธุรกิจ ช่วยส่งเสริม digital business และสนับสนุน digital payment อย่างครบวงจร"

 

ลักษณะบริการ


 • ส่งข้อมูลทางการค้าไปพร้อมกับข้อมูลการชำระเงิน ด้วยการต่อยอดจากมาตรฐานข้อความ ISO 20022
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดเวลาและความผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสาร ทำให้ได้รับเงินเร็วขึ้น
 • มีข้อมูลทางดิจิทัล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการต่อยอดทางการค้าและเข้าถึงแหล่งสินเชื่อหมุนเวียนได้ดีขึ้น 
BOX 8

 • ​อนาคตในมือคุณ : ความสำเร็จและการต่อยอดระบบการชำระเงินที่ทันสมัย