BOX 2  "เป็นหนี้ต้องมีวันจบ"
เรื่องจริงของลูกหนี้ที่ปิดจบ-แก้ไข-เริ่มต้นใหม่ได้อย่างยั่งยืน

Bot_social media_thumbnail

ท่ามกลางสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยที่ยังอยู่ในระดับสูง ธปท. ตระหนักและกังวลถึงความยากลำบากของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินนโยบายแก้ปัญหาหนี้อย่างครบวงจรผ่านโครงการและมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง "โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน" ที่ให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขหนี้เป็นรายบุคคล "โครงการทางด่วนแก้หนี้" ช่องทางเสริมที่ ธปท. เป็นตัวกลางรับแจ้งการขอรับความช่วยเหลือแก้ไขหนี้จากประชาชนไปยังสถาบันการเงินเจ้าหนี้ และ "โครงการคลินิกแก้หนี้" ที่จะเสนอการแก้ไขหนี้เสีย ที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน

 

การทำงานใกล้ชิดกับลูกหนี้ที่มีความเดือดร้อนจำนวนมาก ทำให้ ธปท. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาหนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย บทเรียนจากหลายกรณีศึกษานอกจากจะช่วยให้ ธปท. สามารถปรับปรุงนโยบายและมาตรการให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีส่วนทำให้ ธปท. เข้าใจและใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นด้วย

 

ที่สำคัญที่สุด คือ ธปท. เชื่อว่าความสำเร็จในการออกจากกับดักหนี้ของลูกหนี้คนหนึ่งย่อมส่งต่อพลัง ความหวังและแรงบันดาลใจให้กับคนที่พยายามแก้ไขปัญหาหนี้ของตัวเองด้วย

debt

ธปท. ออกบูธโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำปรึกษากับลูกหนี้ในทุกภูมิภาค

"หมอหนี้เพื่อประชาชน" โครงการที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ที่อยากหาทางออกจากวงจรหนี้

 

รายละเอียดเคส

 

เหตุสะดุดจากโควิด 19 และโรคร้ายของคนในครอบครัวลูกหนี้วัยเกษียณรายหนึ่ง ทำธุรกิจซ่อมนาฬิกาและทำลูกกุญแจมา 11 ปี สามารถชำระหนี้บัตรเครดิตเพื่อซื้ออุปกรณ์ ประกอบอาชีพได้สม่ำเสมอ แต่เกิดเหตุสะดุดในช่วงโควิด 19 ลูกค้าน้อยลงอย่างมาก การหารายได้เสริมก็ยาก เพราะไม่ถนัดใช้ช่องทางออนไลน์ และถูกซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็ง การลดรายจ่ายจึงเป็นไปไม่ได้ ทำให้สุดท้ายตัดสินใจกดเงินจากบัตรเงินสดมาใช้คืนหนี้บัตรเครดิตจนหนี้เยอะขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งในตอนนั้นจ่ายได้เพียงขั้นต่ำ แต่เริ่มจะจ่ายไม่ไหว และไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป

 

จุดเปลี่ยนคือ

 

การได้พบกับโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน ลูกหนี้ได้เห็นโฆษณาเกี่ยวกับโครงการ จึงได้ลงทะเบียนมาขอคำปรึกษา โดยเล่าสถานการณ์ที่กำลังประสบให้หมอหนี้ของ ธปท. ฟังจึงได้แนะนำให้ลูกหนี้เข้าไปคุยกับสถาบันการเงินเพื่อเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยเน้นให้ลูกหนี้ต้องพิจารณาตัวเองว่าจ่ายไหวแค่ไหน เช่น อาจต้องขอสถาบันการเงินให้ขยายเวลาชำระหนี้เป็น 5 ปี เพื่อให้ค่างวดลดลง ซึ่งปัจจุบัน ลูกหนี้รายนี้ได้เจรจากับสถาบันการเงินเจ้าหนี้จนเริ่มได้รับการขยายเวลาชำระหนี้ให้แล้ว ทำให้ไม่เครียดกับหนี้สินที่มีอยู่ และยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินเจ้าของบัตรไว้ได้

 

รายละเอียดหนี้

 

หนี้บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด 5 ใบ รวม 3 แสนบาท

จ่ายขั้นต่ำมาต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเริ่มจ่ายไม่ไหว เป็นหนี้เสียในระยะเวลาอันสั้น

 

debt

ธปท. ออกบูธโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำปรึกษากับลูกหนี้ในทุกภูมิภาค

"คลินิกแก้หนี้" ช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ค้างชำระนานกว่า 120 วันให้เดินต่อไปได้

 

รายละเอียดเคส

 

เหตุเกิดจากการใช้จ่ายเกินตัว และไม่มีวินัยในการจ่ายชำระ ลูกหนี้รายหนึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว มีหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดจำนวนมากจากการใช้จ่ายไปกับทั้งของฟุ่มเฟือยและค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวัน ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนสูงกว่ารายได้ เมื่อมีเงินไม่พอไปจ่ายขั้นต่ำ จึงถูกสถาบันการเงินทวงหนี้ จนคิดสั้น อยากจะจบชีวิตตัวเองเพราะความเครียด ไม่รู้ว่าจะออกจากวังวนหนี้ได้อย่างไร

 

จุดเปลี่ยนคือ

 

การได้เข้าโครงการ "คลินิกแก้หนี้" ลูกหนี้ได้ปรึกษาบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) และได้พบว่า SAM สามารถให้เงื่อนไขที่ดีกว่า โดยอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ 5% จากเดิมที่สูงกว่า 20% และยังสามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 10 ปี โดยเมื่อพิจารณาความสามารถของตัวเองแล้ว พบว่าสามารถจ่ายไหวที่เดือนละ 4,500 บาท ซึ่งจะใช้เวลาผ่อนชำระไม่ถึง 10 ปี และยังสามารถประคับประคองครอบครัวให้เดินต่อไปได้ โดยปัจจุบันยอดหนี้เหลือเพียง 1.8 แสนบาท ซึ่งลูกหนี้ตั้งใจจะมีวินัยในการจ่ายคืนหนี้เพื่อให้สามารถปิดจบได้ใน 5 ปี

 

รายละเอียดหนี้

 

หนี้บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด รวม 3 แสนกว่าบาท ไปปรึกษาคนอื่นก็บอกให้เบี้ยวหนี้และยอมโดนฟ้อง แต่ยังโชคดีที่ไม่ได้ทำตามคำแนะนำเหล่านั้น ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นหนี้เสียแถมมีประวัติโดนฟ้องในเครดิตบูโรและทำให้ต่อไปจะเข้าถึงสินเชื่อได้ยากมาก 

debt

ธปท. ออกบูธโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำปรึกษากับลูกหนี้ในทุกภูมิภาค

ข้อคิดที่ลูกหนี้ในโครงการของ รปท. อยากฝากถึงคนอื่น ๆ

 

\ ความรู้ทางการเงินและวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมี!

 

\ แยก "ความจำเป็น" กับ "ความต้องการ" ออกจากกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและโอกาสการก่อหนี้ 

 

\ เป็นหนี้แล้วต้องคืนเพราะมันคือความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

\ หาแหล่งที่ปรึกษาที่ถูกต้อง ก็จะทำให้เราค้นพบทางออกที่เหมาะสม


Tag ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำปี แก้หนี้ยั่งยืน จัดการหนี้ หมอหนี้เพื่อประชาชน