รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงิน ประจำไตรมาส 2/2565

ภาพรวมระบบการเงิน

    ​ระบบการเงินไทยมีเสถียรภาพ แต่ต้องติดตามความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตซึ่งทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจด้อยลง และอาจกระทบคุณภาพสินเชื่อรายย่อยของภาค ธพ.

รายงานประจำไตรมาส 2 ปี 2565