สัมมนาวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2550 

เรื่อง “ปรับตัวอย่างไร....เศรษฐกิจไทยจึงจะรุ่ง”

10 ก.ค. 2557

สัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง "ปรับตัวอย่างไร....เศรษฐกิจไทยจึงจะรุ่ง" วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550 ณ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ

 กำหนดการ
13.30 น.

การอภิปราย เรื่อง “ปรับตัวอย่างไร....เศรษฐกิจไทยจึงจะรุ่ง”

- ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

- คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

- ดร.อัจนา ไวความดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 4391 3532

Neo-econ-div@bot.or.th