สัมมนาวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2551 

เรื่อง “กลยุทธ์และการตั้งรับสำหรับผู้ประกอบการ
ในยุคเศรษฐกิจที่ผันผวน”

10 ก.ค. 2557

สัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง "กลยุทธ์และการตั้งรับสำหรับผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจที่ผันผวน" วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2551 ณ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ

 กำหนดการ
13.30 น.

เสวนา เรื่อง

“กลยุทธ์และการตั้งรับสำหรับผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจที่ผันผวน”
โดย ดร. ฉัตรชัย บุนนาค

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 4391 3532

Neo-econ-div@bot.or.th