สัมมนาวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2552 

เรื่อง “รับมือวิกฤติเศรษฐกิจโลก มองอนาคตเศรษฐกิจไทย”

10 ก.ค. 2557

สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “รับมือวิกฤติเศรษฐกิจโลก มองอนาคตเศรษฐกิจไทย” วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 ณ ห้องออคิดบอลรูม 1 - 2 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ

 กำหนดการ
09.30 น.

สุนทรพจน์ "รับมือวิกฤติเศรษฐกิจโลก มองอนาคตเศรษฐกิจไทย"

โดย ดร. ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

10.30 น.

การอภิปราย เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไรกับเศรษฐกิจไทยปีเสือ” โดย

ดร. อมรา ศรีพยัคฆ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 4391 3532

Neo-econ-div@bot.or.th