สัมมนาวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2553 

เรื่อง “เศรษฐกิจไทยภายใต้ความท้าทายและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก”

10 ก.ค. 2557

สัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง "เศรษฐกิจไทยภายใต้ความท้าทายและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก" วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2553 ณ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ

 กำหนดการ
13.30 น.

สัมมนาเรื่อง "เศรษฐกิจไทยภายใต้ความท้าทายและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก"

โดย ดร.ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 4391 3532

Neo-econ-div@bot.or.th