สัมมนาวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2556 

เรื่อง “ผลกระทบจากความผันผวนการเงินโลกต่อภูมิภาค”

10 ก.ค. 2557

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2556 “ผลกระทบจากความผันผวนการเงินโลกต่อภูมิภาค” เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้ง ธปท. สภอ. ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้อง ออคิด บอลรูม 2-3 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ

 กำหนดการ
13.15 น.

เปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

“บทเรียน ความท้าทาย และกลยุทธ์ ในการรักษาเสถียรภาพการเงินภายใต้ความผันผวนการเงินโลก”
โดย ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

14.15 น.

การเสวนา เรื่อง “ผลกระทบจากความผันผวนการเงินโลกต่อภูมิภาค”
ดร. จอน วงศ์สวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

- ดร. ปฤษันต์ จันทน์หอม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช. ทวี จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย
- ดร. พิชิต ภัทรวิมลพร ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 4391 3532

Neo-econ-div@bot.or.th