ตรวจสอบความพร้อมในการเผชิญวิกฤตทางการเงิน

alt

ตรวจสอบความพร้อมของคุณในการเผชิญวิกฤตทางการเงิน ด้วยการตอบคำถามต่อไปนี้

หรือคุณสามารถดาวน์โหลดคำถามทดสอบความพร้อมในรูปแบบตาราง

Download คำถามทดสอบความพร้อมได้ที่นี่

คำถามที่ 1

ก่อนที่คุณจะซื้ออะไร คุณจะถามตัวเองก่อนว่าจ่ายไหวไหมเสมอ

คำถามที่ 2

คุณจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนสินค้า ได้ตรงเวลา

คำถามที่ 3

คุณเคยออมเงินในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

คำถามที่ 4

คุณไม่เคยประสบปัญหาเงินไม่พอใช้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

คำถามที่ 5

คุณจัดการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

คำถามที่ 6

คุณตั้งเป้าหมายการเงินระยะยาวและมุ่งมั่นที่ทำให้สำเร็จ

คำถามที่ 7

คุณจะพยายามหาทางรอดจากปัญหาทางการเงินให้ได้

คำถามที่ 8

คุณใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงผลในอนาคต

คำถามที่ 9

คุณมีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน (เงินที่สามารถนำมาใช้กรณีขาดรายได้กะทันหัน เช่น ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ตกงาน) สำหรับการใช้ชีวิตอย่างปกติได้มากกว่า 3 เดือน

คำถามที่ 10

คุณไม่เคยให้ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลทางการเงินทางอีเมล เว็บไซต์ หรือบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ

คำถามที่ 11

คุณไม่เคยถูกนำข้อมูลบนบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิตไปใช้ โดยคุณไม่ได้อนุญาต

คำถามที่ 12

คุณเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ทุก 3 เดือน

alt

ไม่ใช่

alt

ใช่

รวมจำนวน

{properties.imgaltText}

คุณพร้อมแค่ไหนที่จะเผชิญวิกฤตทางการเงิน

วิธีคิดคะแนน (คะแนนเต็ม 12 คะแนน)

{properties.imgaltText}

คุณพร้อมแค่ไหนที่จะเผชิญวิกฤตทางการเงิน