accommodation1
accommodation2
accommodation3

 

ที่มา : 1/ การสำรวจที่พักแรมปี 2565 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
       2/ Booking.com ณ เดือนมีนาคม 2567 คำนวณโดย ธปท.
       3/ ทาง Booking.com ได้ทำการยกเลิกการให้คะแนนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้ที่พักใช้การรับรองจากหน่วยงานบุคคลที่สามแทน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้มั่นใจได้ถึงความทุ่มเทด้านความยั่งยืนของที่พัก

                                                            

 

“บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย”