ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนสิงหาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน
  • จากการบริโภคยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวตามกิจกรรมเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้น แม้จะได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ภาคเกษตรและการผลิตอุตสาหกรรมที่ขยายตัว
  • ด้านการท่องเที่ยวอยู่ในทิศทางดี

รายได้เกษตรกร ขยายตัวมากขึ้น

ตามราคาข้าวที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการส่งออก และปศุสัตว์ ทั้งสุกร ไก่ และไข่ไก่ ราคาปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุน ด้านผลผลิตขยายตัวชะลอลง ตามผลผลิตสุกรที่หดตัว

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวมากขึ้น

จากหมวดเสื้อผ้าและสิ่งทอที่เพิ่มขึ้นตามการขยายฐานลูกค้าในสหรัฐฯ เครื่องดื่มที่กลับมาดีขึ้นหลังการผลิตลดลงในเดือนก่อน และหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ปรับดีขึ้นตามการเริ่มเดินไลน์ผลิตใหม่ในหลายโรงงาน สำหรับเครื่องประดับและอัญมณีฟื้นตัวต่อเนื่อง

 

การท่องเที่ยว ทรงตัว

อัตราการเข้าพักใกล้เคียงเดือนก่อน สอดคล้องกับการเดินทางโดยเครื่องบินและการจองห้องพัก ขณะที่ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงกดดันการเดินทางโดยรถยนต์ให้ปรับลดลง ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวไทยยังมีทิศทางดี แม้ผ่านช่วงวันหยุดยาว ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยฟื้นตัว

 

การอุปโภคบริโภค ชะลอลงเล็กน้อย

จากการใช้จ่ายหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคหลังเร่งไปในเดือนก่อน กอปรกับราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ยังคงเป็นปัจจัยกดดันกำลังซื้อ อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายหมวดยานยนต์ปรับดีขึ้น จากปัญหาขาดรถส่งมอบทุเลาลง

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว

ตามการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออกมีการนำเข้าสินค้าทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับธุรกิจขนส่งลงทุนซื้อรถบรรทุกเพิ่มขึ้น ด้านการลงทุนก่อสร้างยังคงขยายตัวได้ ตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่ขยายตัว

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก ชะลอลงต่อเนื่อง ตามการส่งออกทุเรียนไปจีนหดตัวในช่วงปลายฤดูกาล ขณะที่การส่งออกไปเมียนมาชะลอลง จากเงินจัตเมียนมาอ่อนค่าลงมาก ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง อย่างไรก็ดี สินค้าจำเป็นยังขยายตัวได้ อาทิ หมวดอาหารและยา เคมีภัณฑ์ และน้ำมันสำเร็จรูป การนำเข้า ขยายตัว จากการนำเข้าผลไม้และผักจากจีน ตามความต้องการบริโภคในประเทศ และการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น จากราคาอาหารสดที่เพิ่มขึ้น ขณะที่พลังงานชะลอลง

 

ตลาดแรงงาน ทรงตัว ตามจำนวนผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม (ม.33) ที่ใกล้เคียงเดือนก่อน

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 กันยายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th