ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนตุลาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ขยายตัวจากเดือนก่อน
  • จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องเพราะมีช่วงวันหยุดยาว รายได้เกษตรกรขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับตลาดแรงงานปรับดีขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริโภคฟื้นตัว แม้ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพ
  • ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลงตามอุปสงค์ต่างประเทศ 

รายได้เกษตรกร ขยายตัวมากขึ้น

จากราคาข้าวตามความต้องการส่งออก ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และราคาปศุสัตว์เพิ่มขึ้นตามต้นทุน ด้านผลผลิตขยายตัวจากข้าวนาปีเพราะสภาพอากาศเอื้ออำนวย และสุกรจากฐานต่ำ เพราะปัญหาโรค ASF ในปีก่อน

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวมชะลอลง

จากหมวดอาหารที่ชะลอลง หลังเร่งผลิตเพื่อส่งออกไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ หดตัวตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง อย่างไรก็ดี หมวดเครื่องดื่มขยายตัวตามกิจกรรมภายในประเทศที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง 

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

จากช่วงวันหยุดยาวทำให้กิจกรรมเพิ่มขึ้น และแรงสนับสนุนจากมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 สอดคล้องกับการเดินทางโดยเครื่องบินและรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

จากการใช้จ่ายหมวดบริการตามภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคยังขยายตัวได้ แม้มีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพสูง อย่างไรก็ตาม หมวดยานยนต์ชะลอลง หลังเร่งส่งมอบในช่วงก่อนหน้า

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวเล็กน้อย

ตามการลงทุนก่อสร้างที่ปรับดีขึ้น จากพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้น ด้านการลงทุนเพื่อการผลิตทรงตัว โดยการลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวจากยอดจดทะเบียนรถบรรทุก ขณะที่การนำเข้าสินค้าทุนหดตัว หลังจากเร่งนำเข้าไปมากแล้วในช่วงก่อน

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวมากขึ้น

การส่งออก ขยายตัวมากขึ้น จากการส่งออกผลไม้ไปจีนตอนใต้ และน้ำมันสำเร็จรูปไป สปป.ลาว ส่วนการส่งออกไปเมียนมาชะลอลงในสินค้าอุปโภคบริโภคยานยนต์และอะไหล่ ผ้าและสิ่งทอ รวมถึงเคมีภัณฑ์กลับมาหดตัว อย่างไรก็ดี หมวดอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า อาหารและยา และซีเมนต์ยังขยายตัวดี การนำเข้า ขยายตัวมากขึ้น ตามการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ผลไม้และผักจากจีน ตามความต้องการบริโภคภายในประเทศ

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ตามราคาพลังงาน และอาหารสดที่ชะลอลง 

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง จากจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เพิ่มขึ้นและผู้ขอรับสิทธิว่างงานมาตรา 38 ลดลง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 พฤศจิกายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th