ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนเมษายน 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนเมษายน 2566 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
  • ตามการอุปโภคบริโภค จากกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ที่มีความคึกคัก ทั้งจากนักท่องเที่ยว คนในพื้นที่ และผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
  • ขณะเดียวกันมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่องและตลาดแรงงานที่ดี

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามผลผลิตข้าวนาปรังที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากปริมาณน้ำดีและสภาพอากาศเอื้ออำนวย ประกอบกับด้านราคาขยายตัวดี ตามราคาข้าวเปลือกที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการของตลาดต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง ราคามันสำปะหลังเพิ่มขึ้นตามความต้องการส่งออกโดยเฉพาะจีน และราคาสุกรที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงตามต้นทุนการผลิต

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว

จากการผลิตเพื่อส่งออกกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยลดลงอาทิ เฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ไม้ เสื้อผ้า เครื่องประดับและเซรามิก รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโทรศัพท์มือถือลดลงตามอุปสงค์คู่ค้าหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง หลังเร่งผลิตไปในช่วงก่อน อย่างไรก็ดี หมวดอาหารแปรรูป และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับยานยนต์่ขยายตัวได้ ตามความต้องการที่มีต่อเนื่อง

 

การท่องเที่ยว ขยายตัว

จากอานิสงส์วันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ ทำให้การเดินทางโดยรถยนต์เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แม้มีสถานการณ์หมอกควันต่อเนื่อง ด้านนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยเฉพาะชาวจีนและไต้หวันสะท้อนจากอัตราการเข้าพักที่ปรับเพิ่มขึ้น

 

การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง

การใช้จ่ายหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคปรับดีขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทนเพิ่มสูงขึ้น จากเครื่องทำความเย็นและเครื่องฟอกอากาศ ตามสภาพอากาศที่ร้อนและสถานการณ์หมอกควันมีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หมวดยานยนต์หดตัว หลังจากเร่งส่งมอบรถไปในช่วงก่อน

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง

ทั้งการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการลงทุนก่อสร้าง โดยเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวตามการนำเข้าสินค้าทุนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ ประกอบกับการลงทุนก่อสร้างหดตัว ตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่ลดลง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวมากขึ้น

จากการส่งออกทุเรียนและมังคุดไปจีนตอนใต้ ขณะที่การส่งออกไปเมียนมาหดตัว จากความไม่สงบบริเวณชายแดน ด้านการนำเข้าหดตัวมากขึ้น ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาและผลไม้จากจีน อย่างไรก็ดี การนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ขยายตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง จากหมวดอาหารสด แต่หมวดพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ตลาดแรงงาน ทรงตัว สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ใกล้เคียงเดือนก่อนหลังจากที่เพิ่มมาต่อเนื่อง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1168
E-mail : TanaporD@bot.or.th

 

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด