การประชุม ​Monetary Policy Forum ครั้งที่ 2/2566

ครั้งที่ 2/2566 | 14 มิถุนายน 2566

​Monetary Policy Forum ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงาน Monetary Policy Forum ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน และ ผู้บริหาร ธปท. เข้าร่วมสื่อสารให้แก่นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

01
02
03
04
5