​Monetary Policy Forum ครั้งที่ 2/2567

ครั้งที่ 2/2567 | 26 มิถุนายน 2567

Monetary Policy Forum ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงาน Monetary Policy Forum ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน และ ผู้บริหาร ธปท. เข้าร่วมสื่อสารให้แก่นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

01
03
3
4
5
6