คืออะไร ?

การซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต โดยได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยน จำนวนเงิน และระยะเวลาไว้ล่วงหน้า การซื้อ “สิทธิ์” เปรียบเสมือนการซื้อประกันที่เลือกได้ว่าจะเคลมหรือไม่ก็ได้

ดียังไง ?

มีความยืดหยุ่น เนื่องจากเปิดโอกาสได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าแต่ก็ปิดความเสี่ยงโดยการล็อคอัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้า 

เหมาะกับใคร ?

ผู้ที่มีความรู้เรื่องค่าเงินหรือสามารถติดตามตลาดได้เพื่อพิจารณาโอกาสในการเลือกใช้สิทธิ์  Options ได้ ทั้งนี้การประกันค่าเงินไม่จำเป็นต้องมีวงเงินกับธนาคารพาณิชย์ก่อน แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกว่า Option Premium ซึ่งขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น อัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการล็อก (Strike rate) อายุสัญญา ความผันผวนของค่าเงิน  

อ่านต่อ