ประเภทของ Options

  • 1 สิทธิ์ที่จะซื้อเงินตราต่างประเทศในอนาคต (Call Options) เหมาะสำหรับผู้นำเข้า
  • 2 สิทธิ์ที่จะขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต (Put Options) เหมาะสำหรับผู้ส่งออก
options
options who suit

Options ใช้อย่างไร?

option2
option3