7001

การขออนุญาตเข้าร่วม ทดสอบใน Regulatory Sandbox

เพื่อประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อ ระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform

04 เม.ย. 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที