สัมมนาวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2549

10 ก.ค. 2557

สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2549 ณ ห้องออคิดบอลรูม 1 - 2 ชั้น 2 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ

 กำหนดการ
09.30 น.

การอภิปราย เรื่อง “ดอกเบี้ยขึ้น น้ำมันแพง เศรษฐกิจไทยอ่อนแรง จริงหรือ”

 

- คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

- คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

- คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 4391 3532

Neo-econ-div@bot.or.th