สัมมนาวิชาการภูมิภาค

สัมมนาวิชาการ

"Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทายสู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ"

วันจันทร์ที่ 14  พฤศจิกายน  2565

เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

เสวนาหัวข้อ  สู่อนาคตธุรกิจยุคใหม่ ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน

"ก้าวใหม่เศรษฐกิจการเงินภาคใต้...ปรับกระบวนทัพรับกระแสโลก"

 

วันจันทร์ที่  11 กรกฎาคม 2565

เวลา 9.00 - 11.45 น.

สรุปช่วงสนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

​เสวนาเรื่อง  ก้าวใหม่ธุรกิจภาคใต้..... ปรับตัวอย่างไรให้ยั่งยืน

ดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลัง

ปี 2565

  • สัมมนาวิชาการภาคเหนือปี 2565 : Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทายสู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ

  • สัมมนาวิชาการภาคอีสาน ปี 2565 : อีสานพร้อมปรับ...รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่

  • สัมมนาวิชาการภาคใต้ ปี 2565 : ก้าวใหม่เศรษฐกิจการเงินภาคใต้...ปรับกระบวนทัพรับกระแสโลก