เอกสารประกอบการประชุม

โครงการ Money Safety MOPH+

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนขับเคลื่อนแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน

(Money Safety MOPH+) กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ภายใต้แนวคิด “ประตูสู่ความมั่นคงทางการเงิน คิดได้ ทำได้”

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

(เฉพาะการบรรยายโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ ช่องทางแก้หนี้ ทางเลือกเพื่อทางรอดทางการเงิน

  • ช่องทางแก้หนี้ ทางเลือกเพื่อทางรอดทางการเงิน.pdf

เอกสารประกอบกิจกรรมวางแผนแก้หนี้รายบุคคล

  • อธิบายการใช้โปรแกรมคำนวณ.pdf

  • แบบฟอร์ม.xlsx

  • Case study.pdf

เอกสารประกอบกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ในหน่วยงาน

  • 3 รู้ก่อนสู้หนี้_ActionPlan.pdf

  • 3 รู้ก่อนสู้หนี้_canvas.pdf

โปสเตอร์ “จ่ายหนี้ไม่ไหว อาการไหนใช่ของคุณ”

  • โปสเตอร์จ่ายหนี้ไม่ไหว.zip