ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนเมษายน 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
  • ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยฟื้นตัว โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้ดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง 
  • อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่สูงยังคงเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของการบริโภค นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการควบคุมการระบาดของประเทศจีนเป็นสำคัญ

การอุปโภคบริโภค กลับมาขยายตัว

จากหมวดบริการเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ ที่สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น ส่งผลดีต่อการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง

ตามการชะลอตัวของการนำเข้าสินค้าทุน และปัญหาการขาดแคลนชิปและชิ้นส่วนที่ยังไม่คลี่คลาย ขณะที่การก่อสร้างทรงตัวตามการทยอยก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อชดเชยสต๊อกเดิม 

 

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว

ตามรายจ่ายประจำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขณะที่รายจ่ายลงทุนกลับมาขยายตัวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก หดตัวต่อเนื่อง ตามการส่งออกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และผลไม้ไปจีนที่ลดลงจากผลกระทบนโยบาย Zero-COVID และการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งไปทางเรือแทนทางถนนมากขึ้น 

การนำเข้า หดตัวต่อเนื่อง ตามการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์จากจีนที่ลดลง จากผลกระทบนโยบาย Zero-COVIDและการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง

 

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

โดยราคาขยายตัวต่อเนื่อง ตามราคาปศุสัตว์ จากต้นทุนอาหารที่สูง ราคายางพาราจากอุปทานในตลาดโลกที่ลดลง และราคามันสำปะหลังจากความต้องการของจีนที่มีต่อเนื่อง ด้านผลผลิตขยายตัว ตามผลผลิตข้าวนาปรังที่เริ่มออกสู่ตลาด

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว

ตามการผลิตน้ำตาลทรายและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เร่งไปในช่วงก่อน การผลิต HDD จากมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองสำคัญของจีน รวมทั้งการผลิตเครื่องแต่งกายจากความต้องการในประเทศคู่ค้าที่ลดลง

 

อัตราเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้น ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสำคัญ

 

การจ้างงาน ปรับดีขึ้น ตามความเชื่อมั่นในการจ้างงาน และตำแหน่งงานเปิดรับใหม่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานในระบบ (ม.38) ที่ลดลง 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ : 0 4391 3532
E-mail : Neo-econ-div@bot.or.th