ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

03 พฤษภาคม 2567

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2567

 

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน
  • ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี จากเทศกาลตรุษจีนและปีนี้หมอกควันมาช้า ทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริโภค รวมทั้งผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรปรับลดลงตามผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ

รายได้เกษตรกร หดตัว ตามผลผลิตอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และข้าวนาปรังที่ลดลง เนื่องจากมีปริมาณฝนและน้ำน้อยในช่วงเพาะปลูกจากภาวะเอลนีโญ ส่วนด้านราคายังขยายตัวดี ทั้งราคาอ้อยโรงงานที่ปรับสูงขึ้นตามราคาอ้อยขั้นต้น และราคาข้าวเปลือกขยายตัวดีต่อเนื่อง ตามอุปสงค์จากต่างประเทศ          

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวเล็กน้อย ผลผลิตเครื่องดื่มปรับดีขึ้น จากการเพิ่มสต็อกหลังเทศกาลปีใหม่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ไฟฟ้ายังขยายตัวได้ แต่ชิ้นส่วนในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศหดตัว ด้านหมวดอาหารปรับลดลงจากผลผลิตน้ำตาล และผักและผลไม้กระป๋องหลังจากเร่งผลิตส่งออกไปในช่วงก่อน

 

การท่องเที่ยว ขยายตัว ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่มากกว่าปีก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้การเดินทางทางอากาศที่ขยายตัว สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวเล็กน้อย ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงต้นปี และเทศกาลตรุษจีน ทำให้การใช้จ่ายหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดบริการปรับดีขึ้น อย่างไรก็ดี หมวดยานยนต์ปรับลดลงมาก ทั้งจากการเร่งซื้อไปในช่วงปลายปีก่อน การชะลอซื้อเพื่อรอรถรุ่นใหม่ อุปสงค์รถกระบะที่ลดลง และความระมัดระวังการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว จากการลงทุนเพื่อผลิต หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ตามการนำเข้าสินค้าทุนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยอดจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ลดลงต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนก่อสร้างทรงตัว ทั้งพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง และยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

 

การค้าชายแดน หดตัว ตามการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ยานยนต์และอะไหล่ ไปเมียนมา เนื่องจากความไม่สงบบริเวณชายแดน ประกอบกับการส่งออกทุเรียนและลำไยสดไปจีนหดตัว ด้านการนำเข้าหดตัว ตามการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ขณะที่ผักนำเข้าจากจีนขยายตัว ตามความต้องการในประเทศ

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง จากราคาหมวดอาหารสดปรับลดลง

 

ตลาดแรงงาน ชะลอลง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ชะลอลง แต่ยังสูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อน และสูงกว่าก่อนโควิด-19

 

แนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2567 คาดว่าปรับดีขึ้นเล็กน้อย การท่องเที่ยวมีทิศทางปรับดีขึ้นจาก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามจำนวนเที่ยวบินที่ทยอยเปิดเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ผลบวกจากนักท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนรายได้เกษตรกรปรับดีขึ้นจากด้านราคา ตามอุปสงค์ที่มีต่อเนื่อง ผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกปรับดีขึ้น ตามความต้องการของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม สถานการณ์หมอกควัน และค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง ยังเป็นปัจจัยกดดันการบริโภค

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3 พฤษภาคม 2567

 

info-Q1-67

          

          

infoQ4-66-new

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

0 5393 1166

งานเศรษฐกิจสำนักงานภาคเหนือ

.