ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

31 พฤษภาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ เดือนเมษายน 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
  • ตามการอุปโภคบริโภคที่ปรับดีขึ้นเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แม้ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นจากทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
  • ด้านการลงทุนภาคเอกชน ยังขยายตัวได้จากทั้งการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์และการก่อสร้าง
  • อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัว ส่วนหนึ่งจากผลของมาตรการ Zero-covid ของจีน และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เริ่มกระทบกำลังซื้อในตลาดสหรัฐและยุโรป

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

จากด้านราคาที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากทั้งปาล์มและยาง อย่างไรก็ตาม ด้านผลผลิตกลับมาหดตัว โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน ตามปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติช่วงปลายปี 62 - ต้นปี 63 และกุ้งจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย 

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว

ตามการผลิตและส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปที่กลับมาหดตัวสูง และการผลิตยางพาราแปรรูปที่ชะลอลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการ Zero-covid ของจีน และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ด้านน้ำมันปาล์มดิบกลับมาหดตัว

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวมากขึ้น

โดยนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากเทศกาลหยุดยาววันสงกรานต์และโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปรับเพิ่มขึ้น หลังยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศและการเปิดด่านทางบกเพิ่มเติม

 

การอุปโภคบริโภค กลับมาขยายตัว

ตามการกลับมาขยายตัวของการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ และเชื้อเพลิง จากอานิสงส์วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และรายได้เกษตรที่ขยายตัวดี ด้านการใช้จ่ายหมวดยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่อง

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะเครื่องจักรในอุตสาหกรรมยาง และยอดจำหน่ายรถกระบะ เช่นเดียวกับการลงทุนก่อสร้างที่ยังขยายตัวดี สะท้อนจากยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่ดีต่อเนื่อง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวมากขึ้น

ตามการส่งออกที่หดตัวมากขึ้น ส่วนหนึ่งจากมาตรการ Zero-covid ของจีน และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

 

อัตราเงินเฟ้อ ชะลอลง ตามหมวดพลังงานที่ชะลอลงจากผลของฐานปีก่อนเป็นสำคัญ ขณะที่หมวดอาหารสูงขึ้นต่อเนื่อง

 

ตลาดแรงงาน ดีขึ้นเล็กน้อย ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ม.33) ที่ปรับเพิ่มขึ้น

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด