ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

31 มกราคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ เดือนธันวาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ เดือนพฤศจิกายน 2565 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน
  • เศรษฐกิจภาคใต้ยังอยู่ในทิศทางขยายตัว จากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การ อุปโภคบริโภคยังขยายตัวได้
  • แม้จะชะลอลงจากเดือนก่อน เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงและทิศทางราคาสินค้าเกษตรที่ปรับลดลงเป็นปัจจัยกดดันการบริโภค สำหรับภาคการผลิตหดตัวตามความต้องการประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่กลับมาหดตัว

รายได้เกษตรกร กลับมาหดตัว

จากด้านราคาที่หดตัวมากขึ้น โดยเฉพาะราคายางพาราตามอุปสงค์ในตลาดโลกที่ลดลง และปาล์มน้ำมันตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ด้านผลผลิตชะลอลงจากผลของฝนตกชุกทำให้กรีดยางได้น้อยลง 

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว 

ผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอลง ประกอบกับการเร่งส่งออกก่อนหยุดยาวช่วงตรุษจีน โดยเฉพาะยางพาราแปรรูปและอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง เช่นเดียวกับการผลิตไม้ยางพาราส่งออกไปตลาดมาเลเซียและเกาหลีใต้หดตัวเช่นกัน 

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวใกล้เคียงเดิม

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาต่อเนื่องทั้งชาว มาเลเซีย รัสเซีย และยุโรป จากการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยที่ขยายตัวชะลอลง จากค่าห้องพักที่สูงขึ้น ประกอบกับบางส่วนเดินทางเที่ยวต่างประเทศ

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวชะลอลง 

ตามการใช้จ่ายที่ชะลอลงเกือบทุกหมวด ทั้งสินค้ากึ่งคงทน ยานยนต์ และบริการ ผลจากค่าครองชีพสูง และรายได้เกษตรกรที่หดตัวจากด้านราคา ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย

 

การลงทุนภาคเอกชน กลับมาหดตัว

โดยการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในหมวดรถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัวมากขึ้น และการลงทุนก่อสร้างสะท้อนจากยอดขายปูนซิเมนต์ และพื้นที่ก่อสร้างที่ชะลอตัวลง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวต่อเนื่อง

จากทั้งมูลค่าการส่งออกและนำเข้า ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น ตามราคาอาหารสดและพลังงานเป็นสำคัญ

 

ตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว สอดคล้องกับจำนวน ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ( ม.33 ) ที่เพิ่มขึ้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 มกราคม 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด