ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

02 กุมภาพันธ์ 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 4 ปี 2565 ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน
  • เศรษฐกิจภาคใต้ยังอยู่ในทิศทางขยายตัว จากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคยังขยายตัวได้ แม้จะชะลอลงบ้างจากไตรมาสก่อน เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงและทิศทางราคาสินค้าเกษตรที่ปรับลดลงเป็นปัจจัยกดดันการบริโภค
  • สำหรับภาคการผลิตหดตัวตามความต้องการประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวชะลอลง 

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จากผลผลิตที่ปรับดีขึ้นในทุกสินค้า โดยเฉพาะทุเรียนนอกฤดูกาล และปาล์มน้ำมันเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ขณะที่ด้านราคากลับมาหดตัว โดยเฉพาะยางพารา ตามความต้องการตลาดโลกที่ลดลง และปาล์มน้ำมันตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว

ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง โดยเฉพาะยางพาราแปรรูป สำหรับอาหารทะเลแช่เย็นฯ ลดลงหลังญี่ปุ่นเร่งนำเข้าเพื่อรองรับการเปิดประเทศ ส่วนอาหารทะเลกระป๋องหดตัว โดยเฉพาะทูน่ากระป๋อง อย่างไรก็ดี น้ำมันปาล์มดิบขยายตัวต่อเนื่องตามผลผลิต

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ทั้งมาเลเซีย รัสเซีย ยุโรป และอินเดีย หลังมีการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ ด้านนักท่องเที่ยวไทยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวชะลอลง

โดยการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนการใช้จ่าย โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค แต่หมวดยานยนต์รวมถึงการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยชะลอลง จากค่าครองชีพสูงและราคาสินค้าเกษตรที่มีทิศทางลดลง 

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง

ตามการลงทุนภาคก่อสร้างชะลอลง และการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าทุนเพื่อการผลิตยางหดตัวมากขึ้น และรถยนต์เชิงพาณิชย์ชะลอลง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวต่อเนื่อง

จากทั้งมูลค่าการส่งออกและนำเข้า ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ตามราคาพลังงานและอาหารสดที่ชะลอลง

 

ตลาดแรงงาน มีทิศทางดีขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะการจ้างงานภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 กุมภาพันธ์ 2566

 

รับชมการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th