รายงานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt: PD)

  • แบบรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt : PD) สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีลักษณะ Revolving

  • คู่มือการรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt : PD) สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีลักษณะ Revolving

  • สรุปถาม-ตอบ