แบบสำรวจ 46 : ข้อมูลฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ

 • แบบสำรวจ 46 : ข้อมูลฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ

 • Form 46 : Survey on Thailand's International Investment Position

 • คู่มือการตอบแบบสำรวจ 46

 • อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการจัดทำข้อมูลแบบสำรวจ 46 ไตรมาส 1/2567

 • อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการจัดทำข้อมูลแบบสำรวจ 46 ไตรมาส 4/2566

 • เอกสารการประชุมชี้แจง : การจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554

 • คำถาม-คำตอบ แบบสำรวจ 46 : ข้อมูลฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ

 • แบบสำรวจ 46 : ข้อมูลฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ (ยกเลิกเมื่อ 11 ตุลาคม 2566)

 • Form 46 : Survey on Thailand's International Investment Position (ยกเลิกเมื่อ 11 ตุลาคม 2566)

 • คู่มือการตอบแบบสำรวจ 46

 • Summary Change F46