สัมมนาวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 เรื่อง "อีสานพร้อมปรับ...รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่"

05 ก.ย. 2565 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

กำหนดการ

 กำหนดการ สรุป
09.00 น.

สนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

หัวข้อ “ชีพจรเศรษฐกิจการเงินภาคอีสาน และความท้าทายที่ต้องก้าวข้าม”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
10.00 น.

นำเสนอ “ยกระดับเศรษฐกิจการเงินภาคอีสาน ด้วยกระแส “ดิจิทัล” และ “ความยั่งยืน”

“วิเคราะห์อนาคตเศรษฐกิจการเงินภาคอีสาน และโอกาสในการยกระดับศักยภาพจากกระแส “ดิจิทัล” และ “ความยั่งยืน””
โดย คุณพิทูร ชมสุข และ คุณอภิชญาณ์ จึงตระกูล
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11.00 น. 

เสวนา เรื่อง “ธุรกิจในภูมิภาคจะเดินหน้าต่ออย่างไร”

- ดร. ดี  จันทร์ศุภฤกษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งโดรนชุมชน บริษัท นวัตกรรมเพื่อสังคมและเทคโนโลยีเกษตร จำกัด

คุณกมลพงศ์  สงวนตระกูล กรรมการหอการค้าไทย / ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

ดร. อภิรชัย  วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินการเสวนา โดย คุณสุภัททกิต เจตทวีกิจ, CFA พิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

.

รับชม Video

ดูทั้งหมด

ชีพจรเศรษฐกิจการเงินภาคอีสาน และความท้าทายที่ต้องก้าวข้าม

05 ก.ย. 2565

ยกระดับเศรษฐกิจการเงินภาคอีสาน ด้วยกระแส ดิจิทัลและความยั่งยืน

05 ก.ย. 2565

ธุรกิจในภูมิภาค จะเดินหน้าต่ออย่างไร

05 ก.ย. 2565