ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

ข่าว ธปท. สภต. ฉบับที่ 07/2567 | 03 พฤษภาคม 2567

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 1 ปี 2567 ขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน
  • ตามการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัว อานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อการจ้างงานและรายได้แรงงานในภาคบริการ
  • อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่เปราะบาง ยังกดดันการบริโภค
  • ขณะที่การผลิต หดตัวตามอุปสงค์คู่ค้าที่ชะลอ สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวตามการนำเข้าสินค้าทุน

รายได้เกษตรกร กลับมาขยายตัว

จากรายได้ยางพารา ตามราคายางที่ขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากผลผลิตที่ออกน้อยกว่าปกติ ตามการระบาดของโรคใบร่วง สภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติ และฝนสะสมที่น้อยตั้งแต่ปีก่อน ขณะที่รายได้จากปาล์มน้ำมันและกุ้งยังคงหดตัว

 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัว

จากการผลิตยางพาราแปรรูปโดยเฉพาะยางผสมที่หดตัวตามคำสั่งซื้อของจีนที่ชะลอในช่วงราคายางสูง รวมถึงน้ำมันปาล์มดิบลดลงตามวัตถุดิบและอากาศร้อนแล้ง ด้านการผลิตไม้แปรรูปหดตัวตามคำสั่งซื้อของจีนที่เร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า

 

ภาคบริการท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวในหลายสัญชาติ ทั้งจีน มาเลเซีย ยุโรป ตามอุปสงค์การท่องเที่ยวที่ยังมีต่อเนื่อง จำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอานิสงส์จากมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีน ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยขยายตัวต่อเนื่อง

 

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวเล็กน้อย

จากปัจจัยสนับสนุนช่วงเทศกาลและมาตรการภาครัฐในช่วงต้นไตรมาส ส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สอดคล้องกับการใช้จ่ายบริการเพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนลดลงมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกส่วนบุคคล

 

การลงทุน หดตัว

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสำคัญ ด้านการลงทุนก่อสร้างหดตัวเล็กน้อย ตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและโรงแรมในพื้นที่ท่องเที่ยวที่เร่งไปในช่วงก่อนหน้า

การลงทุนภาครัฐ หดตัวต่อเนื่องจากหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามงบประมาณปี 2567 ที่ล่าช้า

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัว

การส่งออก หดตัวจากตลาดจีนในสินค้ายางพาราแปรรูปหมวดยางผสมเป็นหลัก อีกทั้งสงครามทะเลแดงทำให้การขนส่งล้าช้าในบางสินค้า เช่น ไฟเบอร์บอร์ด

การนำเข้า หดตัวจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า รวมถึงสินค้าทุนหมวดเครื่องจักร และมาตรวัดที่ลดลง

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ตามราคาอาหารสด ผลจากอุปทานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปลายไตรมาสเริ่มเห็นเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง

ตามภาคท่องเที่ยวที่ขยายตัว จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยว สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตน ม.33 ที่ปรับดีขึ้น เช่นเดียวกับความต้องการแรงงานตามตำแหน่งเปิดรับใหม่ที่มีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักยังคงมีอยู่ ด้านแรงงานภาคผลิตทรงตัว และภาคก่อสร้างชะลอ

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไตรมาส 2/2567

คาดว่า “ขยายตัวเล็กน้อย” ตามแรงส่งภาคท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากปัจจัยหนุนเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลดีต่อตลาดแรงงานและการอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรช่วยพยุงการใช้จ่ายได้ไม่มากนัก เนื่องจากผลผลิตได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนแล้ง สำหรับภาคการผลิตและส่งออกคาดว่าปรับดีขึ้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3 พฤษภาคม 2567

 

รับชมการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th