ความเป็นมาของการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของไทยกับต่างประเทศ

บริการพร้อมเพย์ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม ด้วยบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และไม่เสียค่าธรรมเนียม ทำให้ยอดสมัครใช้บริการและปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2559 และยิ่งดีดตัวสูงขึ้นในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปี 2563 ที่ประชาชนต้องปรับพฤติกรรม ลดการสัมผัสเงินสด และทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้ปริมาณธุรกรรมการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

จากผลตอบรับที่ดีภายในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงมุ่งต่อยอดบริการพร้อมเพย์ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงการโอนเงินและการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนภายใต้แนวคิด ASEAN Payment Connectivity และประเทศอื่น ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนแรงงานหรือการท่องเที่ยวระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริการที่ ธปท. ได้เดินหน้าเชื่อมโยงกับต่างประเทศในระยะใกล้นี้ประกอบด้วย (1) การชำระเงินระหว่างประเทศด้วย QR Payment และ (2) การโอนเงินระหว่างประเทศ โดยจุดเด่นของบริการทั้งสองนี้บนระบบพร้อมเพย์คือ การได้รับเงินทันทีด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำลง ในอนาคตจะขยายบริการไปยังประเทศต่าง ๆ และเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการให้มากขึ้น

 

รายละเอียดของบริการการชำระเงินด้วย QR Code

การชำระเงินด้วย QR payment (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 66)

ตัวอย่าง: 1. นักท่องเที่ยวไทยไปประเทศเวียดนาม สามารถใช้ Mobile Application ของ BAY, BBL, KTB  สแกน VietQR ของ TPBank หรือ BIDV ของร้านค้าในประเทศเวียดนามเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

         2. นักท่องเที่ยวมาเลเซียมาประเทศไทย สามารถใช้ Mobile Application ของ Public bank สแกน Thai QR payment ของ KBANK หรือ SCB ของร้านค้าในประเทศไทยเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

 

          อย่างไรก็ดี ในอนาคต มีแผนจะขยายจำนวนผู้ให้บริการให้มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ผู้ใช้งานมากที่สุด ตลอดจนขยายการเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้ใช้งาน

รายละเอียดของบริการการโอนเงินด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงิน

การโอนเงินด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 66)

ตัวอย่าง: 1. แรงงานสิงคโปร์ในประเทศไทยโอนเงินกลับบ้าน สามารถใช้ Mobile Application ของ BAY, BBL, KBANK, KTB, SCB โอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือไปยังธนาคาร DBS, OCBC, UOB

         2. แรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์โอนเงินกลับบ้าน สามารถใช้ Mobile Application ของ DBS, OCBC, UOB โอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือไปยังธนาคาร BAY, BBL, KBANK, KTB, SCB

 

  • ข้อมูลการจัดทำโครงการ Promptpay-PayNow

  • คำถามคำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับ PromptPay-PayNow ​

             แผนภาพแสดง​การเชื่อมโยงการชำระเงินกับต่างประเทศ

แผนภาพแสดง​การเชื่อมโยงการชำระเงินกับต่างประเทศ