• ทะเบียนรายชื่อสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ปรับปรุง 10 มี.ค. 2566

 • รหัสอ้างอิงของสถาบันการเงิน : ปรับปรุง 10 พฤษภาคม 2567

 • รหัสหน่วยงานราชการ (Government Agency_code) ปรับปรุง 18 ก.พ. 2566

 • รหัสประเภทอุตสาหกรรม (ISIC-BOT) Rev. 4.0

 • รหัสที่ตั้ง (location code) ของกรมการปกครอง ปรับปรุง 4 ม.ค. 2566

 • รหัสที่ตั้ง (location code) ของกรมที่ดิน ปรับปรุง 17 ก.พ. 2565

 • รหัสประเทศ

 • รหัสสกุลเงิน

 • mapping location code ระหว่างกรมการปกครองและกรมที่ดิน ปรับปรุง 17 ก.พ. 2565

 • ตาราง Mapping ISIC-BOT Rev. 3.1 ไปเป็น Rev. 4.0 (เฉพาะ 1 รายการต่อ 1 รายการ)

 • รหัสประเภทอุตสาหกรรม (ISIC-BOT) Rev.3.1

 • รายชื่อองค์กรระหว่างประเทศ

 • รายชื่อกลุ่มประเทศ OECD