คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงิน ธปท.

ปี 2565

 • บทความ

  พันธกิจและงบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

 • บทความ

  3 คำถามที่จะทำให้คุณเข้าใจงบการเงิน ธปท.

 • Infographic

  ทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2565 - Infographic

ปี 2564

 • บทความ

  พันธกิจและงบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

 • บทความ

  ธปท. ขาดทุน มีอะไรต้องกังวลไหม?

 • Infographic

  ทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2564 - Infographic

ปี 2563

 • บทความ

  พันธกิจและงบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

 • บทความ

  ทำความเข้าใจงบการเงินของแบงก์ชาติ ปี 2563

 • Infographic

  ทำความเข้าใจงบการเงินของแบงก์ชาติ ปี 2563 - Infographic

 • Infographic

  ผลกำไรหรือขาดทุนของแบงก์ชาติมีผลต่อการดำเนินงานของธนาคารกลางหรือไม่ - Infographic

ปี 2562

 • บทความ

  พันธกิจและงบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

 • บทความ

  งบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2562

 • Infographic

  ทำความเข้าใจ 4 ลักษณะพิเศษของงบการเงินของธนาคารกลาง - Infographic

 • Infographic

  ความเชื่อมโยงระหว่างค่าเงินกับงบการเงินแบงก์ชาติ - Infographic

 • Infographic

  ทำความเข้าใจงบการเงินแบงก์ชาติ ปี 2562 - Infographic

ปี 2561

 • บทความ

  พันธกิจและงบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

 • บทความ

  งบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2561

 • Infographic

  ทำความเข้าใจบัญชีแบงก์ชาติ - Infographic

 • Infographic

  ทำความเข้าใจงบการเงินของแบงก์ชาติ ปี 2561 - Infographic