กิจกรรมบ่มเพาะความรู้ทางการเงิน

สื่อการเรียนรู้กิจกรรมบ่มเพาะความรู้ทางการเงิน 2566

หัวข้อการบรรยาย
28 - 29 มิ.ย. 66
สื่อการสอนคลิปการบรรยาย

1. แนะนำภาพรวมโครงการ

โดย ทีมงานธปท.

 

 

2. How to be เศรษฐีพอเพียง
โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์

 

 

3. ความรู้ทางการเงิน ฉบับ 101
โดย ทีมงานธปท.

 

 

4. การออกแบบและวางแผนโครงการ
(Design Thinking + Project Planning)
โดย ทีมงานธปท.

 

 

5. เทคนิคการเขียนโครงการให้โดนใจ - การเขียนทั่วไปโดย
ทีมงานธปท.

 

 

6. เทคนิคการเขียนโครงการให้โดนใจ - การเขียนโครงการ
โดย ทีมงานธปท.

 

 

7. เกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการ
โดย ทีมงานธปท.

 

 

เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
 - Design Thinking Template