โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 2567 - ทักษะความรู้ทางการเงิน

กำหนดการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2567

timeline
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

  • เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin.ดี We Can Do!!! ปีการศึกษา 2567

  • สื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ “Fin. ดี We Can Do!!!”

สื่อการสอนและคลิปบรรยายความรู้ทางการเงิน

หัวข้อการบรรยาย
สื่อการสอนคลิปการบรรยาย
1. การออกแบบและวางแผนโครงการ
(Design Thinking + Project Planning)
โดย ทีมงานธปท.

 

 

2. เทคนิคการเขียนโครงการให้โดนใจ - การเขียนทั่วไป
โดย ทีมงานธปท.

 

 

3. เทคนิคการเขียนโครงการให้โดนใจ - การเขียนโครงการ
โดย ทีมงานธปท.

 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการ
โดย ทีมงานธปท.

 

 

เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
 - Design Thinking Template