รายงานและบทวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน

รายงานและบทวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน (ปี 2562 เป็นต้นไป)

 • ​​รายงานและบทวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการทางการเงิน ปี 2565

 • ​​รายงานและบทวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการทางการเงิน ปี 2564​

 • ​​รายงานและบทวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการทางการเงิน ปี 2563​

 • ​​รายงานและบทวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการทางการเงิน ปี 2562​

 • ​​รายงานและบทวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการทางการเงิน ครึ่งปีแรก 2562​

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน​ (ปี 2555 - 2561)

 • สถิติการให้ข้อมูล คำปรึก​ษาแ​ละรับเรื่องร้องเรียน ​ปี 2561

 • สถิติการให้ข้อมูล คำปรึก​ษาแ​ละรับเรื่องร้องเรียน ครึ่งปีแรก ​ปี 2561​

 • สถิติการให้ข้อมูล คำปรึก​ษาแ​ละรับเรื่องร้องเรียน ​ปี 2560

 • ​สถิติการให้ข้อมูล คำปรึก​ษาแ​ละรับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (ก.ค.- ก.ย. 60)​

 • สถิติการให้ข้อมูล คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เม.ย.- มิ.ย. 60)

 • สถิติการให้ข้อมูล คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ( ม.ค.- มี.ค​. 60)​

 • ​สถิติการรับ​เรื่องร้องเ​​​​รียนแ​​ละให้คำปรึกษา​​​ ​ปี 2559​​​

 • สถิติการรับ​เรื่องร้องเ​​​​รียนแ​​ละให้คำปรึกษา ไตรม​า​ส 3 ปี 2559 (ก.ค. - ก.ย. 59)​​

 • ​สถิติการรับ​เรื่องร้องเ​​​​รียนแ​​ละให้คำปรึกษา ไตรมา​ส 2 ปี 2559 (เม.ย. - มิ.ย. 59)​

 • สถิติการรับเรื่องร้องเรียนแล​ะให้คำปรึกษา ไตรมาส 1 ปี 2559 (ม.ค. - มี.ค. 59)​​​​

 • ​สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ปี 2558​

 • สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (ก.ค. - ก.ย. 58)​

 • ​สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 (เม.ย.- มิ.ย​. 58)

 • สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 (ม​.ค. - มี.ค. 58)​

 • สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ปี 2557​​​

 • สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ไตรมาสที่ 3​ ปี 2557 (ก.ค. - ก.ย. 57)

 • สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 (เม.ย. - มิ.ย. 57)​

 • สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 (ม.ค. - มี.ค. 57)​

 • รายงานด้านการ​คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินปี 2555 - 2556

 • สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ปี 2556

 • ​สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. - ก.ย. 56)

 • สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา (ม.ค. - มิ.ย. 56)

 • สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ​ปี 2555