เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ของผู้ร่วมตลาดให้สามารถเตรียมการรองรับการเปลี่ยนผ่านได้อย่างทันการ ธปท. จะดำเนินการสื่อสารกับผู้ร่วมตลาดเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากการยุติการใช้ LIBOR อย่างต่อเนื่อง  แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากการบรรยายจัดขึ้นก่อนที่ FCA จะยืนยันไม่รับรอง USD LIBOR หลังกลางปี 2566 ดังนั้นข้อมูลในเอกสารและวีดีทัศน์บรรยายจึงอ้างอิงกับกำหนดเวลาเดิม (สิ้นปี 2564)

 

** เอกสารหรือวีดีทัศน์บางส่วนที่จัดทำขึ้นก่อน 5 มีนาคม 2564 อาจมีข้อมูลที่เดิมที่ยังไม่ได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

1. การยุติการเผยแพร่ LIBOR และ THBFIX ในสิ้นปี 2564: ล่าสุด ได้มีการปรับ timeline การยุติการเผยแพร่ LIBOR โดยมีรายละเอียดและกำหนดเวลาแตกต่างกันในแต่ละสกุลเงิน รวมถึงการยุติการเผยแพร่ THBFIX ในสิ้นเดือนมิถุนายน 2566

2. หลังจากการยุติการเผยแพร่ THBFIX แล้ว ขอความร่วมมือผู้ร่วมตลาดทำธุรกรรมอนุพันธ์ใหม่ที่อ้างอิง Fallback Rate (THBFIX) ได้เท่าที่จำเป็น: จากการหารือกับ ISDA พบว่า Fallback Rate ของอัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ รวมถึง Fallback Rate (THBFIX) สามารถใช้ได้เฉพาะกับธุรกรรมคงค้าง (legacy contract) ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเดิมอยู่ก่อนเท่านั้น ดังนั้น ผู้ร่วมตลาดจึงไม่สามารถใช้ Fallback Rate (THBFIX) อ้างอิงในธุรกรรมอนุพันธ์ที่ทำขึ้นใหม่ได้

 

เอกสารและวีดีทัศน์

 • Session 1: การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (21 ก.ค.)

 • Video

 • Session 2: Thai Overnight Repurchase Rate: THOR (4 ส.ค.)

 • Video

 • Session 3: THBFIX and Fallback THBFIX (20 ส.ค.)

 • Video

 • Session 4: ISDA: IBOR Fallback Supplement and Protocol (3 ก.ย.)

 • Video

เอกสารและวีดีทัศน์ (สำหรับกลุ่มลูกค้า)

 • Session 1: โลกใบใหม่ที่ไร้ LIBOR (และ THBFIX) (29 ก.ย.)

 • Video

 • Session 2: โลกใบใหม่ที่ไร้ LIBOR (และ THBFIX) (1 ต.ค.)

 • Video

​ช่องทางในการสื่อสารอื่น ๆ

นอกจากการสื่อสารโดยการจัดการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ธปท. ยังเปิดช่องทางให้ผู้ร่วมตลาดสามารถติดต่อ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้ผ่านอีเมล ReferenceRate@bot.or.th