ธนบัตรแบบ 1


 

ภาพธนบัตร
ข้อมูลธนบัตร

เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียว จึงมักถูกเรียกว่า ธนบัตรหน้าเดียว 

  • มี 7 ชนิดราคา ได้แก่ 1 บาท 5 บาท 10 บาท 20 บาท 50 บาท 100 บาท และ 1000 บาท
  • พิมพ์ที่บริษัทโทมัส เดอ ลา รู จำกัด (THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED) ประเทศอังกฤษ
  • เริ่มทยอยออกใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2445 ในรัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 6