สรุปความเคลื่อนไหวตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดแรก

สรุปความเคลื่อนไหวตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดแรก

พ.ศ. 2566
วันที่ PDF EXCELวันที่ปรับปรุงล่าสุด
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566    6 ธันวาคม 2566
20 - 24 พฤศจิกายน 2566    28 พฤศจิกายน 2566
13 - 17 พฤศจิกายน 2566    22 พฤศจิกายน 2566
6 - 10 พฤศจิกายน 2566    14 พฤศจิกายน 2566
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566    7 พฤศจิกายน 2566
24 - 27 ตุลาคม 2566    30 ตุลาคม 2566
16 - 20 ตุลาคม 2566    25 ตุลาคม 2566
9 - 12 ตุลาคม 2566    17 ตุลาคม 2566
2 - 6 ตุลาคม 2566    10 ตุลาคม 2566
25 - 29 กันยายน 2566    3 ตุลาคม 2566
18 - 22 กันยายน 2566    26 กันยายน 2566
11 - 15 กันยายน 2566    19 กันยายน 2566
4 - 8 กันยายน 2566    12 กันยายน 2566
28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566    4 กันยายน 2566
21 - 25 สิงหาคม 2566    29 สิงหาคม 2566
15 - 18 สิงหาคม 2566    23 สิงหาคม 2566
7 - 11 สิงหาคม 2566    16 สิงหาคม 2566
31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566    8 สิงหาคม 2566
24 - 27 กรกฎาคม 2566    31 กรกฎาคม 2566
17 - 21 กรกฎาคม 2566    25 กรกฎาคม 2566
10 - 14 กรกฎาคม 2566    17 กรกฎาคม 2566
3 - 7 กรกฎาคม 2566    11 กรกฎาคม 2566
26 - 30 มิถุนายน 2566    4 กรกฎาคม 2566
19 - 23 มิถุนายน 2566    26 มิถุนายน 2566
12 - 16 มิถุนายน 2566    20 มิถุนายน 2566
6 - 9 มิถุนายน 2566    12 มิถุนายน 2566
29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566    6 มิถุนายน 2566
22 - 26 พฤษภาคม 2566    30 พฤษภาคม 2566
15 - 19 พฤษภาคม 2566    24 พฤษภาคม 2566
8 - 12 พฤษภาคม 2566    17 พฤษภาคม 2566
2 – 3 พฤษภาคม 2566    12 พฤษภาคม 2566
24 – 28 เมษายน 2566    3 พฤษภาคม 2566
17 – 21 เมษายน 2566    27 เมษายน 2566
10 – 12 เมษายน 2566    19 เมษายน 2566
3 – 7 เมษายน 2566    11 เมษายน 2566
27 – 31 มีนาคม 2566    4 เมษายน 2566
20 – 24 มีนาคม 2566    29 มีนาคม 2566
13 – 17 มีนาคม 2566    22 มีนาคม 2566
7 – 10 มีนาคม 2566    15 มีนาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566    9 มีนาคม 2566
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566    1 มีนาคม 2566
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566    20 กุมภาพันธ์ 2566
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566    14 กุมภาพันธ์ 2566
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566    7 กุมภาพันธ์ 2566
23 - 27 มกราคม 2566    31 มกราคม 2566
16 - 20 มกราคม 2566    24 มกราคม 2566
9 - 13 มกราคม 2566    17 มกราคม 2566
3 - 6 มกราคม 2566    12 มกราคม 2566
พ.ศ. 2566

 • ตุลาคม 2566

 • กันยายน 2566

 • สิงหาคม 2566

 • กรกฎาคม 2566

 • มิถุนายน 2566

 • พฤษภาคม 2566

 • เมษายน 2566

 • มีนาคม 2566

 • กุมภาพันธ์ 2566

 • มกราคม 2566

พ.ศ. 2565

 • ธันวาคม 2565

 • พฤศจิกายน 2565

 • ตุลาคม 2565

 • กันยายน 2565

 • สิงหาคม 2565

 • กรกฎาคม 2565

 • มิถุนายน 2565

 • พฤษภาคม 2565

 • เมษายน 2565

 • มีนาคม 2565

 • กุมภาพันธ์ 2565

 • มกราคม 2565