สรุปความเคลื่อนไหวตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดแรก

สรุปความเคลื่อนไหวตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดแรก

                                                                    พ..ศ. 2566                    

วันที่  PDF EXCEL วันที่ปรับปรุงล่าสุด
29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566      6 มิถุนายน 2566
22 - 26 พฤษภาคม 2566      30 พฤษภาคม 2566
15 - 19 พฤษภาคม 2566      24 พฤษภาคม 2566
8 - 12 พฤษภาคม 2566      17 พฤษภาคม 2566
2 – 3 พฤษภาคม 2566      12 พฤษภาคม 2566
24 – 28 เมษายน 2566      3 พฤษภาคม 2566
17 – 21 เมษายน 2566      27 เมษายน 2566
10 – 12 เมษายน 2566      19 เมษายน 2566
3 – 7 เมษายน 2566      11 เมษายน 2566
27 – 31 มีนาคม 2566      4 เมษายน 2566
20 – 24 มีนาคม 2566      29 มีนาคม 2566
13 – 17 มีนาคม 2566      22 มีนาคม 2566
7 – 10 มีนาคม 2566      15 มีนาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566      9 มีนาคม 2566
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566      1 มีนาคม 2566
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566      20 กุมภาพันธ์ 2566
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566      14 กุมภาพันธ์ 2566
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566      7 กุมภาพันธ์ 2566
23 - 27 มกราคม 2566      31 มกราคม 2566
16 - 20 มกราคม 2566      24 มกราคม 2566
9 - 13 มกราคม 2566      17 มกราคม 2566
3 - 6 มกราคม 2566      12 มกราคม 2566
พ.ศ. 2566

 • เมษายน 2566

 • มีนาคม 2566

 • กุมภาพันธ์ 2566

 • มกราคม 2566

พ.ศ. 2565

 • ธันวาคม 2565

 • พฤศจิกายน 2565

 • ตุลาคม 2565

 • กันยายน 2565

 • สิงหาคม 2565

 • กรกฎาคม 2565

 • มิถุนายน 2565

 • พฤษภาคม 2565

 • เมษายน 2565

 • มีนาคม 2565

 • กุมภาพันธ์ 2565

 • มกราคม 2565