ธปท. ยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

no gift policy 2023

ธปท. ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อกับ ธปท. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

no gift policy 2023

Video กิจกรรมของ ธปท.

ดูทั้งหมด

4 กลเม็ด แก้เผ็ดแก๊งคอลเซ็นเตอร์

02 มิ.ย. 2567

แบงก์ชาติรับพนักงานใหม่ ยังไงกันนะ ?

02 มิ.ย. 2567

แบงก์ชาติชวนคุย สัญจร

27 พ.ค. 2567

rainbow background
coin background coin background

สตางค์

STORY

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงชีวิต

เกี่ยวกับธนบัตรไทย

ธปท. ผลิตธนบัตรคุณภาพสูง ยากต่อการปลอมแปลง หมุนเวียนธนบัตรสภาพดี มุ่งเน้นให้มีความเพียงพอในทุกสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมของทั้งระบบ สอดคล้องกับระบบการชำระเงินอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน

อ่านต่อ

สำนักงานภาคของ ธปท.

สำนักงานภาคของ ธปท. มีหน้าที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงิน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคอีสาน 20 จังหวัด และภาคใต้ 14 จังหวัด