รายงานระบบการชำระเงินประจำปี

การชำระเงินไทยกับก้าวต่อไปในกระแสดิจิทัล

รายงานระบบการชำระเงิน 2564

Annual report 2564

วิถีใหม่ของการชำระเงินไทย Thailand's Payment Systems: A New Normal

รายงานระบบการชำระเงิน 2563

Annual report 2563

ก้าวแรกตามแผนกลยุทธ์

ระบบการชำระเงินฉบับที่ 4

รายงานระบบการชำระเงิน 2562

Annual report 2562

Digital Payment

is to be the most preferred choice

รายงานระบบการชำระเงิน 2561

Annual report 2561

รายงานระบบการชำระเงิน 2560

-----

Annual report 2560

รายงานระบบการชำระเงิน 2559

-----

Annual report 2560

รายงานระบบการชำระเงิน 2558

-----

Annual report 2558

รายงานระบบการชำระเงิน 2557

-----

Annual report 2557

รายงานระบบการชำระเงิน 2555

-----

Annual report 2555

รายงานระบบการชำระเงิน 2554

-----

Annual report 2554

รายงานระบบการชำระเงิน 2552

-----

Annual report 2552

รายงานระบบการชำระเงิน 2551

-----

Annual report 2551

รายงานระบบการชำระเงิน 2550

-----

Annual report 2550

รายงานระบบการชำระเงิน 2548

-----

Annual report 2548

รายงานระบบการชำระเงิน 2547

-----

Annual report 2547