รายงานระบบการชำระเงินประจำปี

การชำระเงินไทยกับก้าวต่อไปในกระแสดิจิทัล

รายงานระบบการชำระเงิน 2564

Annual report 2564

วิถีใหม่ของการชำระเงินไทย Thailand's Payment Systems: A New Normal

รายงานระบบการชำระเงิน 2563

Annual report 2563

ก้าวแรกตามแผนกลยุทธ์

ระบบการชำระเงินฉบับที่ 4

รายงานระบบการชำระเงิน 2562

Annual report 2562

Digital Payment

is to be the most preferred choice

รายงานระบบการชำระเงิน 2561

Annual report 2561

รายงานระบบการชำระเงิน 2560

-----

Annual report 2560